HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ MÔ HÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ MÔ HÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Ngày 15/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn...
Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020

Tháng 9, phạt gần 1.300 xe chở quá tải

Tháng 9, phạt gần 1.300 xe chở quá tải

Xử phạt hơn 14 tỷ đồng xe vi phạm chở quá tải

Xử phạt hơn 14 tỷ đồng xe vi phạm chở quá tải

Xử phạt trên 14 tỷ đồng xe quá tải trong tháng 9/2020

Xử phạt trên 14 tỷ đồng xe quá tải trong tháng 9/2020

Tháng 9, phạt gần 1.300 xe chở quá tải

Tháng 9, phạt gần 1.300 xe chở quá tải

Thông tin đầy đủ về chính sách ngay từ khi soạn thảo để tạo sự đồng thuận cao

Thông tin đầy đủ về chính sách ngay từ khi soạn thảo để tạo sự đồng thuận cao

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần IV nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần IV nhiệm kỳ 2020-2025

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lên tầm cao mới

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lên tầm cao mới

Buông lỏng kiểm soát, xe quá tải bùng phát trên nhiều tuyến đường

Buông lỏng kiểm soát, xe quá tải bùng phát trên nhiều tuyến đường

Sẵn sàng ứng phó nếu dịch corona diễn biến xấu nhất ở Móng Cái

Sẵn sàng ứng phó nếu dịch corona diễn biến xấu nhất ở Móng Cái

Kiểm tra thân nhiệt bắt buộc tại Trạm Km15 - Bến tàu Dân Tiến

Kiểm tra thân nhiệt bắt buộc tại Trạm Km15 - Bến tàu Dân Tiến

Xây dựng Trung tâm phòng, chống và điều trị bệnh viêm phổi cấp tại các địa phương

Xây dựng Trung tâm phòng, chống và điều trị bệnh viêm phổi cấp tại các địa phương

Tỉnh Quảng Ninh nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chống dịch

Tỉnh Quảng Ninh nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chống dịch

Quảng Ninh ngừng đón du khách Trung Quốc cho đến khi hết dịch virus corona

Quảng Ninh ngừng đón du khách Trung Quốc cho đến khi hết dịch virus corona

Quảng Ninh tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

Quảng Ninh tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc cho đến khi hết dịch corona

Nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch

Nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch

Ngành tư pháp xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngành tư pháp xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Dùng mạng xã hội đưa pháp luật đến dân

Dùng mạng xã hội đưa pháp luật đến dân

5 nhiệm vụ trọng tâm trong phổ biến, giáo dục pháp luật

5 nhiệm vụ trọng tâm trong phổ biến, giáo dục pháp luật

'Có những người rất am hiểu pháp luật nhưng lại vi phạm pháp luật'

'Có những người rất am hiểu pháp luật nhưng lại vi phạm pháp luật'

Đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động

'Luật về làm luật' hết sức quan trọng và tương đối đặc thù

'Luật về làm luật' hết sức quan trọng và tương đối đặc thù

Yêu cầu kiểm soát chặt an toàn container tại cảng biển

Yêu cầu kiểm soát chặt an toàn container tại cảng biển

Lấy giáo dục pháp luật trong nhà trường làm nền tảng

Lấy giáo dục pháp luật trong nhà trường làm nền tảng

Nội dung tọa đàm: 'Để pháp luật đi vào cuộc sống'

Nội dung tọa đàm: 'Để pháp luật đi vào cuộc sống'

Ban Đối ngoại Trung ương đón nhận Huân chương của Lào và Campuchia

Ban Đối ngoại Trung ương đón nhận Huân chương của Lào và Campuchia

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 về phổ biến pháp luật: Vẫn còn nhiều 'vùng trũng'

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 về phổ biến pháp luật: Vẫn còn nhiều 'vùng trũng'

Thi 'Pháp luật học đường' dành cho học sinh, sinh viên

Thi 'Pháp luật học đường' dành cho học sinh, sinh viên

Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo

Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo

Vĩnh Phúc: Thành ủy Vĩnh Yên học tập, quán triệt Chỉ thị 25 của Ban Bí thư và Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị

Vĩnh Phúc: Thành ủy Vĩnh Yên học tập, quán triệt Chỉ thị 25 của Ban Bí thư và Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật

Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm