Quyết liệt với tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy

Quyết liệt với tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy

Nhiều năm qua, bên cạnh những kết quả, thành tựu lớn đạt được về kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh cũng đối...
Cần quy định rõ hơn về danh mục các chất ma túy

Cần quy định rõ hơn về danh mục các chất ma túy

Lực lượng CAND chủ trì trong phòng chống tội phạm ma túy

Lực lượng CAND chủ trì trong phòng chống tội phạm ma túy

Ba nhóm chính sách nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của Luật Phòng, chống ma túy

Ba nhóm chính sách nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của Luật Phòng, chống ma túy

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: PHÂN ĐỊNH CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: PHÂN ĐỊNH CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Cần có sự tham gia trực diện hơn trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Cần có sự tham gia trực diện hơn trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Linh hoạt xử lý hành chính với đối tượng nghiện ma túy là người chưa thành niên

Linh hoạt xử lý hành chính với đối tượng nghiện ma túy là người chưa thành niên

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thường trực Ban Bí thư: Không chấp nhận bè phái, 'vận động' trong giới thiệu, bầu cử nhân sự

Thường trực Ban Bí thư: Không chấp nhận bè phái, 'vận động' trong giới thiệu, bầu cử nhân sự

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đã giảm được hơn 400.000 công chức, viên chức, người lao động hợp đồng, không chuyên ở các cấp

Đã giảm được hơn 400.000 công chức, viên chức, người lao động hợp đồng, không chuyên ở các cấp

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Cơ cấu Ban Thường vụ và số lượng Phó Bí thư cấp tỉnh theo Chỉ thị 35

Cơ cấu Ban Thường vụ và số lượng Phó Bí thư cấp tỉnh theo Chỉ thị 35

Chuẩn bị toàn diện cho công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị toàn diện cho công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp