Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho xây dựng không phép

Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho xây dựng không phép

Thời gian qua, câu chuyện xây dựng nhà không phép đã và đang 'nóng' lên tại các địa phương, từ đô thị lớn...
Đập nhà không phép: Mất cả tài sản của dân và hình ảnh cán bộ

Đập nhà không phép: Mất cả tài sản của dân và hình ảnh cán bộ

Đề nghị Chính phủ đưa vào Nghị quyết phiên họp kết quả giám sát về trẻ em

Đề nghị Chính phủ đưa vào Nghị quyết phiên họp kết quả giám sát về trẻ em

Xử nghiêm vụ nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận 10 xây sai phép

Xử nghiêm vụ nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận 10 xây sai phép

Thủ Đức: Cưỡng chế công trình vi phạm quy mô lớn ở Linh Đông

Thủ Đức: Cưỡng chế công trình vi phạm quy mô lớn ở Linh Đông

Chuyển hồ sơ sang cảnh sát điều tra các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng

Chuyển hồ sơ sang cảnh sát điều tra các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng

Quan quận, đại gia Sài Gòn ngang nhiên xây trái phép

Quan quận, đại gia Sài Gòn ngang nhiên xây trái phép

Hết thời 'thậm thụt' trong xây dựng

Hết thời 'thậm thụt' trong xây dựng

Miễn nhiệm 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

Miễn nhiệm 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

TP.HCM quyết đánh đầu nậu, bảo kê trong xây dựng

TP.HCM quyết đánh đầu nậu, bảo kê trong xây dựng

TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng

TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Quận nào ở Sài Gòn đứng đầu về xây dựng không phép, sai phép?

Cưỡng chế 2 công trình xây dựng không phép hơn 1.000m2 tại Sài Gòn

Cưỡng chế 2 công trình xây dựng không phép hơn 1.000m2 tại Sài Gòn

Kỷ luật 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

Kỷ luật 'quan quận' xây dựng công trình không phép ở Sài Gòn

Cán bộ như thế - 'giữ' làm gì?

Cán bộ như thế - 'giữ' làm gì?

TPHCM: Phấn đấu giảm ít nhất 50% vi phạm xây dựng

TPHCM: Phấn đấu giảm ít nhất 50% vi phạm xây dựng

Xảy ra vi phạm, dồn hết trách nhiệm cho cấp dưới là chưa rõ ràng minh bạch

Xảy ra vi phạm, dồn hết trách nhiệm cho cấp dưới là chưa rõ ràng minh bạch