Thành ủy Hà Nội đôn đốc xây dựng 10 chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025

Thành ủy Hà Nội đôn đốc xây dựng 10 chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17-12, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 39-CV/TU về 'Việc xây dựng dự thảo 10 chương trình công...
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng, thông qua 10 chương trình công tác lớn

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng, thông qua 10 chương trình công tác lớn

Thường trực Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ xây dựng 10 chương trình công tác lớn

Thường trực Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ xây dựng 10 chương trình công tác lớn

Thường trực Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ xây dựng 10 chương trình công tác lớn

Thường trực Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ xây dựng 10 chương trình công tác lớn

Thường trực Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ xây dựng 10 chương trình công tác

Phân công Trưởng Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Phân công Trưởng Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Phân công trách nhiệm trưởng ban chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII

Phân công trách nhiệm trưởng ban chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII

Cải cách hành chính, điểm sáng của nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các chỉ tiêu trong Chương trình 08 cơ bản hoàn thành, vượt và về đích sớm

Các chỉ tiêu trong Chương trình 08 cơ bản hoàn thành, vượt và về đích sớm

Hà Nội khơi dậy tiềm năng, hướng tới tương lai

Hà Nội khơi dậy tiềm năng, hướng tới tương lai

Ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy: Lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay

Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy: Lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay

Nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính của Hà Nội về đích sớm

Nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính của Hà Nội về đích sớm

Kiểm tra công vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Kiểm tra công vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Tăng sự tương tác của người dân

Tăng sự tương tác của người dân

Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân

Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân

Hiệu quả từ việc xây dựng Tổ dân phố điện tử ở Bắc Từ Liêm

Hiệu quả từ việc xây dựng Tổ dân phố điện tử ở Bắc Từ Liêm

Tăng chỉ số hài lòng của người dân

Tăng chỉ số hài lòng của người dân

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08 tại Sở Y tế Hà Nội

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08 tại Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực cải cách hành chính hướng tới một nền 'Y tế thông minh'

Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực cải cách hành chính hướng tới một nền 'Y tế thông minh'

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Rút ngắn các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Rút ngắn các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tích hợp các đoàn kiểm tra, giám sát để cải cách hành chính

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tích hợp các đoàn kiểm tra, giám sát để cải cách hành chính

100% thủ tục hành chính tại Sở NN&PTNT được giải quyết đúng hạn

100% thủ tục hành chính tại Sở NN&PTNT được giải quyết đúng hạn

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại tại quận Nam Từ Liêm

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại tại quận Nam Từ Liêm