Thạch Thất đã hoàn thành 15/27 chỉ tiêu Chương trình 08

Sáng 1/3, Đoàn giám sát của Ban thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 08 của Thành ủy làm trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình tại huyện ủy Thạch Thất. Tham gia đoàn có Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình.

Với quan điểm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện Thạch Thất đã triển khai hiệu quả Chương trình 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Đến nay huyện đã hoàn thành 15/27 chỉ tiêu của chương trình. Nổi bật là chỉ tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đến hết năm nay, huyện phấn đấu hoàn thành tiếp 8 chỉ tiêu. Đoàn giám sát yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với thực hiện chương trình; huyện cần lưu ý tập trung phát triển kinh tế, quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, đó chính là nguồn gốc để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Quan điểm là thực hiện chương trình không phải nhiệm vụ trước mắt, mà là cả quá trình lâu dài; làm thường xuyên, mục tiêu cuối cùng là chăm lo công tác an sinh, vì cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thach-that-da-hoan-thanh-15-27-chi-tieu-chuong-trinh-08-222679.htm