Nhiều hiện vật quý được phát hiện ở di tích Chăm Phong Lệ

Nhiều hiện vật quý được phát hiện ở di tích Chăm Phong Lệ

Phát hiện nhiều hiện vật từ khai quật khảo cổ di tích Chăm

Phát hiện nhiều hiện vật từ khai quật khảo cổ di tích Chăm

Khai quật di tích Chăm Phong Lệ, các nhà khảo cổ phát hiện những gì?

Khai quật di tích Chăm Phong Lệ, các nhà khảo cổ phát hiện những gì?

Công bố kết quả khai quật Di tích Chăm Phong Lệ lần 3 tại Đà Nẵng

Công bố kết quả khai quật Di tích Chăm Phong Lệ lần 3 tại Đà Nẵng

Công bố hàng loạt hiện vật tại di tích Chăm Phong Lệ

Công bố hàng loạt hiện vật tại di tích Chăm Phong Lệ

Công bố nhiều hiện vật có giá trị tại di tích Chăm Phong Lệ

Công bố nhiều hiện vật có giá trị tại di tích Chăm Phong Lệ

Phát hiện nhiều hiện vật giá trị tại Di tích Chăm Phong Lệ, Đà Nẵng

Phát hiện nhiều hiện vật giá trị tại Di tích Chăm Phong Lệ, Đà Nẵng

Tìm thấy nhiều cổ vật quý tại di tích Chăm Phong Lệ

Tìm thấy nhiều cổ vật quý tại di tích Chăm Phong Lệ

Tìm thấy nhiều cổ vật quý tại di tích Chăm Phong Lệ

Tìm thấy nhiều cổ vật quý tại di tích Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Phát hiện tượng sư tử đá Simha tại di tích Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Phát hiện tượng sư tử đá Simha tại di tích Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cổ vật Chăm có niên đại trên 1.000 năm

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cổ vật Chăm có niên đại trên 1.000 năm

Nhiều hiện vật nghìn năm tuổi tại di tích Chăm Phong Lệ

Nhiều hiện vật nghìn năm tuổi tại di tích Chăm Phong Lệ

Di tích Chăm khai quật xong... để đấy

Di tích Chăm khai quật xong... để đấy