Làm gì để di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ không 'ngủ quên' trở lại

Làm gì để di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ không 'ngủ quên' trở lại

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (Đà Nẵng) đã được TP. Đà Nẵng xếp hạng di tích cấp thành phố và có quy hoạch...
Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (Đà Nẵng): Khai quật, nghiên cứu và chờ khai thác

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (Đà Nẵng): Khai quật, nghiên cứu và chờ khai thác

Hố thiêng Phong Lệ kể chuyện người Chăm

Hố thiêng Phong Lệ kể chuyện người Chăm

Đà Nẵng: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được xếp hạng di tích

Đà Nẵng: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được xếp hạng di tích

Đà Nẵng: Trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Bảo tồn, phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Bảo tồn, phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ thành Di tích cấp thành phố

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ thành Di tích cấp thành phố

Đà Nẵng: Bảo tồn và phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Bảo tồn và phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

'Đánh thức' di tích Chăm Phong Lệ bị quên lãng

'Đánh thức' di tích Chăm Phong Lệ bị quên lãng

Trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Di chỉ khảo cổ Chăm-Phong Lệ được xếp hạng di tích cấp thành phố

Di chỉ khảo cổ Chăm-Phong Lệ được xếp hạng di tích cấp thành phố

Nhiều khám phá thú vị ở di chỉ khảo cổ người Chăm Phong Lệ

Nhiều khám phá thú vị ở di chỉ khảo cổ người Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Trao bằng chứng nhận cấp thành phố cho Di tích khảo cổ đầu tiên trên địa bàn

Đà Nẵng: Trao bằng chứng nhận cấp thành phố cho Di tích khảo cổ đầu tiên trên địa bàn

Bảo tồn và phát triển di tích khảo cổ Chăm Phong Lệ

Bảo tồn và phát triển di tích khảo cổ Chăm Phong Lệ

Di tích Chăm Phong Lệ: Cần có một danh phận tương xứng

Di tích Chăm Phong Lệ: Cần có một danh phận tương xứng

Đà Nẵng: Đầu tư, phục dựng Di tích Chăm Phong Lệ thành Bảo tàng Chăm

Đà Nẵng: Đầu tư, phục dựng Di tích Chăm Phong Lệ thành Bảo tàng Chăm

Đà Nẵng: 10 năm thai nghén một thành phố toàn cầu

Đà Nẵng: 10 năm thai nghén một thành phố toàn cầu

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm tròn 100 năm tuổi

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm tròn 100 năm tuổi