Trung Quốc bế mạc kỳ họp Quốc hội: Thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng

Trung Quốc bế mạc kỳ họp Quốc hội: Thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng

Chiều 28-5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã bế...
Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIII

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIII

Bế mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa XIII

Bế mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa XIII

Bế mạc kỳ họp lần thứ 3 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Bế mạc kỳ họp lần thứ 3 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Bế mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Bế mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIII

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Chính Hiệp 2020

Khai mạc kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân lần thứ ba Khóa XIII

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân 2020

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương