Phan Long-Ba Đồn... thị xã ven sông

Phan Long-Ba Đồn... thị xã ven sông

Phan Long xưa, Ba Đồn nay là vùng đất phù sa cổ nằm về phía bờ Bắc sông Gianh, con sông lớn nhất trong 5...
Ngôi làng ngàn năm giao thoa Chăm-Việt

Ngôi làng ngàn năm giao thoa Chăm-Việt

Về Long An thưởng sâm quốc dân, thăm làng nhà cổ

Về Long An thưởng sâm quốc dân, thăm làng nhà cổ

Địa danh Ba Đồn có từ bao giờ?

Địa danh Ba Đồn có từ bao giờ?

Sâm tiến vua của nông dân Quảng Bình vượt Đèo Ngang tới quê Bác

Sâm tiến vua của nông dân Quảng Bình vượt Đèo Ngang tới quê Bác

Sâm quý trên đất đồi An Nha

Sâm quý trên đất đồi An Nha

Sâm Bố Chính Quảng Bình: Xây dựng 'sản vật tiến Vua' trở thành 'dinh dưỡng quốc dân'

Sâm Bố Chính Quảng Bình: Xây dựng 'sản vật tiến Vua' trở thành 'dinh dưỡng quốc dân'

Chàng phóng viên Hà Thành bén duyên cùng sản vật tiến vua ở Quảng Bình

Chàng phóng viên Hà Thành bén duyên cùng sản vật tiến vua ở Quảng Bình