Từ mối lương duyên đẹp của công chúa Anio

Từ mối lương duyên đẹp của công chúa Anio

Lịch sử nhắc ta đón vận hội

Lịch sử nhắc ta đón vận hội

Hội An tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền do Nhật Bản trao tặng

Hội An tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền do Nhật Bản trao tặng

Hội An tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền do Nhật Bản trao tặng

Hội An tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền do Nhật Bản trao tặng

Châu ấn thuyền từ Nhật Bản đã đến Hội An

Châu ấn thuyền từ Nhật Bản đã đến Hội An

Châu ấn thuyền từ Nhật Bản đã đến Hội An

Châu ấn thuyền từ Nhật Bản đã đến Hội An

Tỉnh Nagasaki bàn giao mô hình Châu Ấn thuyền cho TP Hội An

Tỉnh Nagasaki bàn giao mô hình Châu Ấn thuyền cho TP Hội An

Hội An: Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động 'Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản'

Hội An: Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động 'Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản'

Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền nhân dịp APEC 2017

Trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền nhân dịp APEC 2017

Hội An trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền nhân dịp APEC 2017

Hội An trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền nhân dịp APEC 2017