Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP. Hồ Chí Minh

Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức

Quan lộ thần tốc của Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Có bất thường?

Quan lộ thần tốc của Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Có bất thường?

Đường quan lộ sáng của ông Vũ Hùng Sơn

Đường quan lộ sáng của ông Vũ Hùng Sơn

Ông Vũ Hùng Sơn lên tiếng về đường quan lộ

Ông Vũ Hùng Sơn lên tiếng về đường quan lộ