Dự báo bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm năm 2020

Dự báo bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm năm 2020

Theo Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020 của Ngân hàng thế giới (WB), nền kinh tế toàn cầu sẽ...
2020: Hàng triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo đói

2020: Hàng triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo đói

Kinh tế thế giới suy thoái nặng nề

Kinh tế thế giới suy thoái nặng nề

WB: Đại dịch Covid-19 khiến kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng nhất trong 150 năm

WB: Đại dịch Covid-19 khiến kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng nhất trong 150 năm

Ngân hàng Thế giới: Kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% vì dịch COVID-19

Ngân hàng Thế giới: Kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% vì dịch COVID-19

WB: Kinh tế các nước đang phát triển có thể suy thoái sâu hơn năm 2020

WB: Kinh tế các nước đang phát triển có thể suy thoái sâu hơn năm 2020

WB: Kinh tế các nước đang phát triển có thể suy giảm sâu hơn trong năm 2020

'Núi nợ' đe dọa kinh tế toàn cầu

WB: 'Núi' nợ 55.000 tỉ USD có xuất xứ từ Trung Quốc

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 giảm xuống mức 2,9% do thương mại và đầu tư suy yếu

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 xuống 2,9%