Trầm trồ nhà trăm cột, phủ thờ trầm mặc độc đáo miền Tây

Trầm trồ nhà trăm cột, phủ thờ trầm mặc độc đáo miền Tây

Những ngôi nhà cổ xưa ở miền Tây được xây từ hàng trăm năm, nhưng đến nay vẫn gần như giữ nguyên vẹn kiến...