Ký ức hào hùng của 'Điện Biên năm ấy'

Ký ức hào hùng của 'Điện Biên năm ấy'

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm và niềm tự hào về bức tranh 'Điện Biên năm ấy'

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm và niềm tự hào về bức tranh 'Điện Biên năm ấy'

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm và niềm tự hào về bức tranh 'Điện Biên năm ấy'

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm và niềm tự hào về bức tranh 'Điện Biên năm ấy'

Không chỉ là câu chuyện nơi chiến trường

Không chỉ là câu chuyện nơi chiến trường

Một đề tài hấp dẫn

Một đề tài hấp dẫn

Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Điện Biên năm ấy'

Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Điện Biên năm ấy'

'Điện Biên năm ấy'

'Điện Biên năm ấy'

Nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn

Nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm: Vẽ như là sống

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm: Vẽ như là sống

Trưng bày tác phẩm sáng tác về chiến dịch Điện Biên Phủ

Trưng bày tác phẩm sáng tác về chiến dịch Điện Biên Phủ

Sống lại ký ức lịch sử hào hùng tại triển lãm mỹ thuật 'Điện Biên năm ấy'

Sống lại ký ức lịch sử hào hùng tại triển lãm mỹ thuật 'Điện Biên năm ấy'

Chiêm ngưỡng Điện Biên năm ấy

Chiêm ngưỡng Điện Biên năm ấy

Ở 'tuổi gần đất xa trời', các lão họa sỹ vẫn ghi 'Dấu ấn 2018' bằng tình yêu và vốn sống

Ở 'tuổi gần đất xa trời', các lão họa sỹ vẫn ghi 'Dấu ấn 2018' bằng tình yêu và vốn sống