Giá trị mỹ thuật về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng

Giá trị mỹ thuật về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng

Nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam từng có tác phẩm đồ sộ 'Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ' của họa sĩ Nguyễn...
Giới thiệu cuốn 'KHÁT VỌNG HÒA BÌNH'

Giới thiệu cuốn 'KHÁT VỌNG HÒA BÌNH'

Nhiều họa sĩ hội tụ trong triển lãm về người lính

Nhiều họa sĩ hội tụ trong triển lãm về người lính

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm 'Từ nhân dân mà ra'

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm 'Từ nhân dân mà ra'

Trưng bày 58 tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Trưng bày 58 tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Khai mạc Triển lãm chuyên đề 'Từ Nhân dân mà ra'

Khai mạc Triển lãm chuyên đề 'Từ Nhân dân mà ra'

'Sợi dây' cảm xúc kết nối nhiều thế hệ

'Từ nhân dân mà ra'

Triển lãm chuyên đề 'Từ nhân dân mà ra'

Giới thiệu gần 60 tác phẩm nghệ thuật về Quân đội nhân dân Việt Nam

Triển lãm tranh 'nude' được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

Xem triển lãm tranh nude 'Cảm hứng bất tận'

Hơn 70 tác phẩm trong triển lãm nude 'Nguồn cảm hứng bất tận'

Tranh khỏa thân với những cảm hứng bất tận

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm và niềm tự hào về bức tranh 'Điện Biên năm ấy'

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm và niềm tự hào về bức tranh 'Điện Biên năm ấy'

Không chỉ là câu chuyện nơi chiến trường

'Điện Biên năm ấy'

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm: Vẽ như là sống

Chiêm ngưỡng Điện Biên năm ấy

Tôn vinh các chiến sỹ Điện Biên năm xưa qua các tác phẩm nghệ thuật