Dân thiếu nước sạch, nhà máy nước... 'đắp chiếu'

Dân thiếu nước sạch, nhà máy nước... 'đắp chiếu'

Được đầu tư với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng nhưng nhiều nhà máy nước ở Nghệ An lại đắp chiếu,...
Những ngôi làng khát - Kỳ 3: Hàng trăm nhà máy nước không hiệu quả

Những ngôi làng khát - Kỳ 3: Hàng trăm nhà máy nước không hiệu quả

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Thông (Hưng Nguyên) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Thông (Hưng Nguyên) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hưng Thông khơi dậy truyền thống, tạo động lực phát triển

Hưng Thông khơi dậy truyền thống, tạo động lực phát triển

Hưng Nguyên, Nghệ An: Nhà máy nước tiền tỷ làm xong 'đắp chiếu'

Hưng Nguyên, Nghệ An: Nhà máy nước tiền tỷ làm xong 'đắp chiếu'

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ TN&MT, VKSND tối cao

VKSND Tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

VKSND Tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới