Câu lạc bộ Thái Phiên luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của chính quyền và nhân dân thành phố

Câu lạc bộ Thái Phiên luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của chính quyền và nhân dân thành phố

Vụ án Vũ 'nhôm': Xử kín nhưng kết quả phải công khai

Vụ án Vũ 'nhôm': Xử kín nhưng kết quả phải công khai

Bí thư Đà Nẵng giải thích lý do xử kín vụ án Vũ 'nhôm'

Bí thư Đà Nẵng giải thích lý do xử kín vụ án Vũ 'nhôm'

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

102,7 tỷ đồng tôn tạo Di tích Thành Điện Hải giai đoạn 1

102,7 tỷ đồng tôn tạo Di tích Thành Điện Hải giai đoạn 1

Đà Nẵng khởi công Dự án tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng khởi công Dự án tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng: Xây quảng trường lấy di tích Thành Điện Hải làm trung tâm

Đà Nẵng: Xây quảng trường lấy di tích Thành Điện Hải làm trung tâm

Trao quà Tết cho người có công, cán bộ hưu trí