Trung Quốc thắt chặt biên giới, Bộ Nông nghiệp đề nghị tạm dừng đưa nông sản lên Lạng Sơn

Trung Quốc thắt chặt biên giới, Bộ Nông nghiệp đề nghị tạm dừng đưa nông sản lên Lạng Sơn

Khuyến cáo tạm dừng đưa nông sản lên Lạng Sơn

Khuyến cáo tạm dừng đưa nông sản lên Lạng Sơn

Tạm dừng đưa mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn

Tạm dừng đưa mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn

Khuyến cáo tạm dừng đưa hàng nông sản lên Lạng Sơn

Khuyến cáo tạm dừng đưa hàng nông sản lên Lạng Sơn

Trung Quốc siết chặt cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo khẩn

Trung Quốc siết chặt cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo khẩn

Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng hóa và nhập cảnh từ Việt Nam

Trung Quốc lại siết cửa khẩu, tạm dừng đưa nông sản lên biên giới

Bộ NN&PTNT khuyến cáo tạm dừng đưa hàng nông sản lên Lạng Sơn

Huyện Phục Hòa (Cao Bằng): Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm 2019

Cầu xuống cấp, ảnh hưởng xuất nhập khẩu hàng hóa

Lan tỏa tình đoàn kết từ giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung 2018

Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nơi cửa khẩu

Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung