Ngành hải quan chủ động phòng, chống tiêu cực

Cảnh cáo 5 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Cảnh cáo 5 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Hải quan Quảng Trị cảnh cáo 5 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Hải quan Quảng Trị cảnh cáo 5 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Hải quan cửa khẩu La Lay nhận tiền 'bôi trơn': Kỷ luật 'sếp' trưởng và 4 thuộc cấp

Hải quan cửa khẩu La Lay nhận tiền 'bôi trơn': Kỷ luật 'sếp' trưởng và 4 thuộc cấp

Liên quan nhận tiền bôi trơn, 5 cán bộ Hải quan bị kỷ luật

Liên quan nhận tiền bôi trơn, 5 cán bộ Hải quan bị kỷ luật

Điều chuyển công tác 4 nhân viên và Chi cục trưởng Hải quan La Lay

Điều chuyển công tác 4 nhân viên và Chi cục trưởng Hải quan La Lay

Kỷ luật, luân chuyển công tác 5 cán bộ hải quan Quảng Trị

Kỷ luật, luân chuyển công tác 5 cán bộ hải quan Quảng Trị

Cảnh cáo, luân chuyển 5 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Cảnh cáo, luân chuyển 5 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Cảnh cáo Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu La Lay

Cảnh cáo Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu La Lay

Nhận tiền 'bôi trơn', Chi cục trưởng Hải quan cùng thuộc cấp bị kỷ luật

Nhận tiền 'bôi trơn', Chi cục trưởng Hải quan cùng thuộc cấp bị kỷ luật

Quảng Trị: Kỷ luật, luân chuyển công tác 5 cán bộ hải quan

Quảng Trị: Kỷ luật, luân chuyển công tác 5 cán bộ hải quan

5 cán bộ hải quan Quảng Trị bị kỷ luật, có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

5 cán bộ hải quan Quảng Trị bị kỷ luật, có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Cái chết trắng!

Cái chết trắng!

'Thẻ lương vợ cầm' và biệt thự 'siêu khủng' liên quan đến cán bộ Hải quan Quảng Trị

'Thẻ lương vợ cầm' và biệt thự 'siêu khủng' liên quan đến cán bộ Hải quan Quảng Trị

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm vi phạm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm vi phạm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Thủ tục hành chính: Khó cho doanh nghiệp, khó cả cơ quan giải quyết

Thủ tục hành chính: Khó cho doanh nghiệp, khó cả cơ quan giải quyết

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ vi phạm tại Hải quan cửa khẩu La Lay

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ vi phạm tại Hải quan cửa khẩu La Lay

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Bộ trưởng Tài chính yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Bộ trưởng Tài chính yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

Nghi nhận tiền 'bôi trơn', sếp và 4 công chức ngành hải quan bị đình chỉ chức vụ

Nghi nhận tiền 'bôi trơn', sếp và 4 công chức ngành hải quan bị đình chỉ chức vụ

Đình chỉ công tác Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ công tác Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu La Lay

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ cán bộ cửa khẩu La Lay nghi nhận tiền 'bôi trơn'

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ cán bộ cửa khẩu La Lay nghi nhận tiền 'bôi trơn'

Quảng Trị: Đình chỉ công tác Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu La Lay

Quảng Trị: Đình chỉ công tác Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ công tác 15 ngày Chi cục trưởng Hải quan La Lay

Đình chỉ công tác 15 ngày Chi cục trưởng Hải quan La Lay

Đình chỉ Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu La Lay

Quan như vậy lính không hư mới lạ

Quan như vậy lính không hư mới lạ

Đình chỉ Chi cục trưởng và 4 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ Chi cục trưởng và 4 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Diễn biến mới vụ 5 cán bộ Hải quan Quảng Trị nghi vấn nhận tiền 'bôi trơn'

Diễn biến mới vụ 5 cán bộ Hải quan Quảng Trị nghi vấn nhận tiền 'bôi trơn'

Cán bộ nhận tiền 'bôi trơn', Tổng cục yêu cầu xử lý

Cán bộ nhận tiền 'bôi trơn', Tổng cục yêu cầu xử lý

Ngành hải quan không bao che sai phạm ở Cửa khẩu La Lay

Ngành hải quan không bao che sai phạm ở Cửa khẩu La Lay

Quảng Trị: Tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ Hải quan vì nghi nhận tiền 'bôi trơn'

Quảng Trị: Tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ Hải quan vì nghi nhận tiền 'bôi trơn'

Thông tin 'bôi trơn' tại Cửa Khẩu La Lay: Đình chỉ 4 công chức hải quan để làm rõ

Thông tin 'bôi trơn' tại Cửa Khẩu La Lay: Đình chỉ 4 công chức hải quan để làm rõ

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ 4 công chức hải quan nghi nhận tiền 'bôi trơn'

Đình chỉ 4 công chức hải quan nghi nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ 4 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Tạm đình chỉ 4 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ 4 công chức hải quan ở Quảng Trị nhận tiền 'bôi trơn'

Đình chỉ 4 công chức hải quan ở Quảng Trị nhận tiền 'bôi trơn'

Đình chỉ công tác 4 cán bộ bị tố nhận tiền 'bôi trơn' tại cửa khẩu La Lay

Đình chỉ công tác 4 cán bộ bị tố nhận tiền 'bôi trơn' tại cửa khẩu La Lay

Tổng cục Hải quan thông tin vụ việc cán bộ hải quan La Lay có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Tổng cục Hải quan thông tin vụ việc cán bộ hải quan La Lay có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ hải quan có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ hải quan có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ 4 cán bộ hải quan bị tố nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ 4 cán bộ hải quan bị tố nhận tiền 'bôi trơn'

Tổng cục Hải quan yêu cầu xác minh, kiên quyết xử lý sai phạm tại Hải quan cửa khẩu La Lay

Tổng cục Hải quan yêu cầu xác minh, kiên quyết xử lý sai phạm tại Hải quan cửa khẩu La Lay

Tạm đình chỉ công tác lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Tạm đình chỉ công tác lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Đình chỉ 4 cán bộ hải quan có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Đình chỉ 4 cán bộ hải quan có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Tổng cục Hải quan lên tiếng về vụ cán bộ cửa khẩu nghi nhận tiền bôi trơn

Tổng cục Hải quan lên tiếng về vụ cán bộ cửa khẩu nghi nhận tiền bôi trơn

Đình chỉ 4 công chức nhận tiền 'bôi trơn' ở Quảng Trị

Đình chỉ 4 công chức nhận tiền 'bôi trơn' ở Quảng Trị

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Tổng cục Hải quan chỉ đạo khẩn

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Tổng cục Hải quan chỉ đạo khẩn

Tạm đình chỉ công tác 4 công chức cửa khẩu La Lay nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ công tác 4 công chức cửa khẩu La Lay nhận tiền 'bôi trơn'

Đình chỉ công tác 4 công chức hải quan có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Đình chỉ công tác 4 công chức hải quan có dấu hiệu nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ 4 cán bộ hải quan ở Quảng Trị bị tố nhận tiền 'bôi trơn'

Tạm đình chỉ 4 cán bộ hải quan ở Quảng Trị bị tố nhận tiền 'bôi trơn'

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Hải quan Quảng Trị đình chỉ 4 cán bộ

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Hải quan Quảng Trị đình chỉ 4 cán bộ

Tạm đình chỉ bốn cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Tạm đình chỉ bốn cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ hải quan bị tố nhận tiền 'bôi trơn' tại cửa khẩu quốc tế La Lay

Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ hải quan bị tố nhận tiền 'bôi trơn' tại cửa khẩu quốc tế La Lay

Xác minh cán bộ hải quan thu thêm tiền phí thông quan

Xác minh cán bộ hải quan thu thêm tiền phí thông quan

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Chi cục trưởng hải quan lên tiếng

'Luật ngầm' ở cửa khẩu La Lay: Chi cục trưởng hải quan lên tiếng

Muốn qua cửa khẩu La Lay khó thoát 'luật ngầm' tức anh ách này?

Muốn qua cửa khẩu La Lay khó thoát 'luật ngầm' tức anh ách này?

Hải quan miền Trung - Tây nguyên: Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin chống buôn lậu

Hải quan miền Trung - Tây nguyên: Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin chống buôn lậu

QL15D kết nối cửa khẩu và cảng biển Đông - Tây

QL15D kết nối cửa khẩu và cảng biển Đông - Tây

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe khách Lào vận chuyển gần 300kg gỗ trắc không rõ nguồn gốc

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe khách Lào vận chuyển gần 300kg gỗ trắc không rõ nguồn gốc

CSGT Hà Tĩnh bắt xe khách Lào vận chuyển gần 300kg gỗ trắc

CSGT Hà Tĩnh bắt xe khách Lào vận chuyển gần 300kg gỗ trắc

Bộ Tài chính phản hồi về thông tin ùn ứ gỗ nhập khẩu tại cửa khẩu La Lay

Bộ Tài chính phản hồi về thông tin ùn ứ gỗ nhập khẩu tại cửa khẩu La Lay