Giám sát các cụm công nghiệp ở TP.Biên Hòa

Giám sát các cụm công nghiệp ở TP.Biên Hòa

Ngày 17-9, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đầu...
Hoàn thiện 3 hồ sơ quy hoạch tại phường Tam Phước trong tháng 3

Hoàn thiện 3 hồ sơ quy hoạch tại phường Tam Phước trong tháng 3

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 10,92%

Hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực trên địa bàn TP.Biên Hòa

Thu hồi đất mở rộng 3 khu công nghiệp

Thu hồi đất mở rộng 3 khu công nghiệp

Chiêu thức nhập khẩu phế liệu núp bóng hạt nhựa vận chuyển về Việt Nam

Chiêu thức nhập khẩu phế liệu núp bóng hạt nhựa vận chuyển về Việt Nam