Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: 'Không có đất nhiều đâu để mà lãng phí'

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: 'Không có đất nhiều đâu để mà lãng phí'

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa: Tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng cho thương nhân hoạt động

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa: Tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng cho thương nhân hoạt động

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng thông qua 28 nghị quyết về phát triển KT-XH và nhiệm vụ của HĐND TP

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng thông qua 28 nghị quyết về phát triển KT-XH và nhiệm vụ của HĐND TP

'Tránh trường hợp các nhà đầu tư 'vẽ' ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo'

'Tránh trường hợp các nhà đầu tư 'vẽ' ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo'

Đà Nẵng làm trường đua ngựa, đua chó rộng gần 600.000 m2

Đà Nẵng làm trường đua ngựa, đua chó rộng gần 600.000 m2

Đà Nẵng: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phía Tây Nam thành phố

Đà Nẵng: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phía Tây Nam thành phố

Đà Nẵng làm trường đua ngựa, đua chó rộng hơn 580.000 m2

Đà Nẵng làm trường đua ngựa, đua chó rộng hơn 580.000 m2

Đà Nẵng: Dành 580.000m2 quỹ đất làm trường đua chó, đua ngựa ở Cẩm Lệ

Đà Nẵng: Dành 580.000m2 quỹ đất làm trường đua chó, đua ngựa ở Cẩm Lệ