Sơn La công khai 24 doanh nghiệp nợ thuế, Mỏ Nikel Bản Phúc nợ tới 42 tỷ

Sơn La công khai 24 doanh nghiệp nợ thuế, Mỏ Nikel Bản Phúc nợ tới 42 tỷ

Cục Thuế Sơn La vừa công khai danh sách 24 doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến...
Điều động ông Hà Minh Đức giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Sơn La

Điều động ông Hà Minh Đức giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Sơn La

Cục trưởng Thuế Sơn La làm Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên

Cục trưởng Thuế Sơn La làm Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên

Sơn La công khai 45 doanh nghiệp nợ thuế, Công ty CP Sông Đà 7 nợ gần 4 tỷ đồng

Sơn La công khai 45 doanh nghiệp nợ thuế, Công ty CP Sông Đà 7 nợ gần 4 tỷ đồng

Sơn La: Công khai thông tin 45 doanh nghiệp nợ thuế

Sơn La: Công khai thông tin 45 doanh nghiệp nợ thuế

Sơn La: Số doanh nghiệp còn nợ thuế giảm mạnh

Sơn La: Số doanh nghiệp còn nợ thuế giảm mạnh

Sắp xong phương án điều chuyển cục trưởng Cục Thuế Sơn La

Sắp xong phương án điều chuyển cục trưởng Cục Thuế Sơn La

Hợp nhất các chi cục thuế, sắp giảm 57 đầu mối trên toàn quốc

Hợp nhất các chi cục thuế, sắp giảm 57 đầu mối trên toàn quốc

Tiếp tục cắt giảm 57 chi cục thuế

Tiếp tục cắt giảm 57 chi cục thuế