Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn

Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn

Đa dạng kênh tiếp cận việc làm cho người lao động

Đa dạng kênh tiếp cận việc làm cho người lao động

Hợp tác kết nối trung tâm dịch vụ việc làm với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hợp tác kết nối trung tâm dịch vụ việc làm với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Giải pháp cân bằng thị trường lao động đang thiếu hụt tại ĐBSCL

Giải pháp cân bằng thị trường lao động đang thiếu hụt tại ĐBSCL

Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngăn ngừa việc sa thải lao động trái luật

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Để không lãng phí trí tuệ gần 12 triệu người cao tuổi

Để không lãng phí trí tuệ gần 12 triệu người cao tuổi

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng

Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng

Người chấp hành xong án phạt tù: Nỗ lực để tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm

Người chấp hành xong án phạt tù: Nỗ lực để tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm

Truyền thông là kênh đưa chính sách việc làm đến với người lao động hiệu quả nhất

Truyền thông là kênh đưa chính sách việc làm đến với người lao động hiệu quả nhất

Nhiều lao động 'khai man' để trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều lao động 'khai man' để trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

5 năm tới, mỗi năm miền Tây cần khoảng 500.000 lao động

5 năm tới, mỗi năm miền Tây cần khoảng 500.000 lao động

Báo chí là cầu nối đưa chính sách việc làm đến với người lao động

Báo chí là cầu nối đưa chính sách việc làm đến với người lao động

Truyền thông- cầu nối đưa chính sách việc làm đến với người lao động

Truyền thông- cầu nối đưa chính sách việc làm đến với người lao động

Đẩy mạnh truyền thông về việc làm

Đẩy mạnh truyền thông về việc làm

Nâng cao hiệu quả truyền thông về lĩnh vực việc làm

Nâng cao hiệu quả truyền thông về lĩnh vực việc làm

Hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Chỉ cấp phép cho lao động nước ngoài khi lao động Việt Nam không đáp ứng được

Chỉ cấp phép cho lao động nước ngoài khi lao động Việt Nam không đáp ứng được

Việt Nam điểm đến hấp dẫn cho lao động nước ngoài

Việt Nam điểm đến hấp dẫn cho lao động nước ngoài

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Bảo hiểm thất nghiệp: An toàn chi trả với kết dư hơn 80.000 tỷ đồng

Bảo hiểm thất nghiệp: An toàn chi trả với kết dư hơn 80.000 tỷ đồng

Đảm bảo quyền lợi cho công nhân sau khi ông chủ Bisuco bỏ trốn

Đảm bảo quyền lợi cho công nhân sau khi ông chủ Bisuco bỏ trốn

Vẫn còn trường hợp vừa đi làm vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp

Vẫn còn trường hợp vừa đi làm vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chất lượng nguồn nhân lực: Rào cản lớn trong phát triển kinh tế

Chất lượng nguồn nhân lực: Rào cản lớn trong phát triển kinh tế