Tạo môi trường giao dịch trực tuyến hiệu quả cho người lao động, doanh nghiệp

Tạo môi trường giao dịch trực tuyến hiệu quả cho người lao động, doanh nghiệp

Ngày 21-1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và...
Kỳ vọng 'điểm sáng' thị trường lao động trong năm 2021

Kỳ vọng 'điểm sáng' thị trường lao động trong năm 2021

Bảo hiểm thất nghiệp: Thể hiện rõ bản chất an sinh xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp: Thể hiện rõ bản chất an sinh xã hội

Cục Việc làm gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6

Cục Việc làm gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6

Cần sớm sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Cần sớm sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Phao cứu sinh cho người lao động

Phao cứu sinh cho người lao động

Cổng thông tin Dịch vụ việc làm tạo môi trường giao dịch trực tuyến thuận lợi

Cổng thông tin Dịch vụ việc làm tạo môi trường giao dịch trực tuyến thuận lợi

Bộ LĐ-TBXH chính thức khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm

Bộ LĐ-TBXH chính thức khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm

Cần cải thiện chính sách để tăng diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp

Cần cải thiện chính sách để tăng diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp

Giao lưu trực tuyến về bảo hiểm thất nghiệp

Giao lưu trực tuyến về bảo hiểm thất nghiệp

Giải đáp trực tuyến về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Giải đáp trực tuyến về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Tìm hướng đi cho thị trường lao động

Tìm hướng đi cho thị trường lao động

Năm 2021, người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp có thể lên đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp có thể lên đến 22 triệu đồng/tháng

Hoàn thiện hành lang pháp lý hiện đại: Tạo điều kiện cho giao dịch việc làm phát triển

Hoàn thiện hành lang pháp lý hiện đại: Tạo điều kiện cho giao dịch việc làm phát triển

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng

Phát triển thị trường lao động: 'Phủ sóng' bằng chính sách đa tầng

Phát triển thị trường lao động: 'Phủ sóng' bằng chính sách đa tầng

Kết nối cung - cầu, hỗ trợ người lao động tìm việc làm

Kết nối cung - cầu, hỗ trợ người lao động tìm việc làm

Không tăng năng suất sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp

Không tăng năng suất sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp

Hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại

Hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại

Cần thể chế, chính sách mới để phát triển thị trường lao động hiện đại

Cần thể chế, chính sách mới để phát triển thị trường lao động hiện đại

Tìm giải pháp phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững

Tìm giải pháp phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững

Phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm 2030, tầm nhìn 2045

Phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm 2030, tầm nhìn 2045

Mức thưởng tết 2021 thấp, có thể bằng hiện vật

Mức thưởng tết 2021 thấp, có thể bằng hiện vật

Tọa đàm trực tuyến về phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm 2030, tầm nhìn 2045

Tọa đàm trực tuyến về phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm 2030, tầm nhìn 2045

Định hướng phát triển lâu dài cho thị trường lao động

Định hướng phát triển lâu dài cho thị trường lao động

Phổ biến kiến thức về BHXH, BHTN và chuẩn khung tham chiếu trình độ ASEAN cho giáo viên, HSSV

Phổ biến kiến thức về BHXH, BHTN và chuẩn khung tham chiếu trình độ ASEAN cho giáo viên, HSSV

Hội chợ việc làm cho lao động làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc về nước

Hội chợ việc làm cho lao động làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc về nước

'Điểm tựa' an sinh cho người lao động

'Điểm tựa' an sinh cho người lao động

Kết nối cung – cầu, tăng cường khả năng dự báo thị trường lao động

Kết nối cung – cầu, tăng cường khả năng dự báo thị trường lao động

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định như thế nào?

Việc làm cho người cao tuổi bắt đầu từ đâu?

Việc làm cho người cao tuổi bắt đầu từ đâu?

Gia tăng số lao động học nghề

Gia tăng số lao động học nghề

Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có xu hướng giảm

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có xu hướng giảm

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Trung tâm DVVL Quảng Nam chung tay khắc phục bão lụt tại xã Trà Giác

Trung tâm DVVL Quảng Nam chung tay khắc phục bão lụt tại xã Trà Giác

Quy định mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Quy định mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

Có cần thiết phải trực tiếp thông báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có cần thiết phải trực tiếp thông báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Gần 13 tỉ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động mất việc

Gần 13 tỉ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động mất việc

Người lao động trong trường hợp nào thì được xác định là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động trong trường hợp nào thì được xác định là có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những trường hợp nào người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Những trường hợp nào người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?