Tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm xử lý thế nào?

Tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm xử lý thế nào?

Tại Công văn số 3867/TCT-KK ngày 16/9/2020, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn cụ thể về xử lý số tiền thuế giá trị...
Ngành thuế tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngành thuế tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

Nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đồng Tháp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trong mùa dịch

Đồng Tháp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trong mùa dịch

Triển khai giải pháp hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

Triển khai giải pháp hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

Giả mạo Email Cục Thuế tỉnh

Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19

Năm 2019, tổng thu ngân sách ngành thuế ước đạt hơn 8.300 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh công bố bổ nhiệm nhiều chức danh

Nhân sự mới

Hợp nhất các Chi cục Thuế thành lập Chi cục Thuế khu vực

Chuyển biến tích cực từ việc thanh toán không dùng tiền mặt

Nhức nhối nạn khai thác trái phép đất lớp mặt ở huyện Tân Hồng

Ông Hai Trãi - Người Giám đốc tài năng của nông dân

Không được hưởng đủ ưu đãi, doanh nghiệp khiếu kiện

Doanh nghiệp than vì bị lẫn lộn phạt chậm nộp với phạt thuế