Bình Định: Nâng cao chất lượng phân loại và tổ chức thi hành án

Bình Định: Nâng cao chất lượng phân loại và tổ chức thi hành án

8 tháng đầu năm 2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định và các Chi cục đã chủ động xây dựng,...
Bình Định giám sát chặt việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên

Bình Định giám sát chặt việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên

Chấp hành viên làm sai bồi thường doanh nghiệp 55 tỷ đồng: Tiền đâu bồi thường?

Chấp hành viên làm sai bồi thường doanh nghiệp 55 tỷ đồng: Tiền đâu bồi thường?

Tiền đâu bồi thường 55 tỉ do chấp hành viên làm sai?

Tiền đâu bồi thường 55 tỉ do chấp hành viên làm sai?

Bị buộc bồi thường hơn 55 tỷ đồng, Cục Thi hành án dân sự Bình Định kháng cáo bản án sơ thẩm

Bị buộc bồi thường hơn 55 tỷ đồng, Cục Thi hành án dân sự Bình Định kháng cáo bản án sơ thẩm

Thi hành án cẩu thả, CHV lĩnh 9 năm tù, Cục THADS phải bồi thường 55 tỉ đồng

Thi hành án cẩu thả, CHV lĩnh 9 năm tù, Cục THADS phải bồi thường 55 tỉ đồng

Cục Thi hành án Bình Định phải bồi thường hơn 55 tỷ cho hai doanh nghiệp

Nguyên chấp hành viên lĩnh án 9 năm tù, Cục Thi hành án bị buộc bồi thường hơn 55 tỷ đồng

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự phải bồi thường hơn 55 tỷ đồng

Cục Thi hành án dân sự Bình Định phải bồi thường 55 tỷ cho doanh nghiệp

Ngân hàng tịch thu tài sản của BISUCO để trừ nợ