Chữ ký số: Bước khởi đầu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số

Chữ ký số: Bước khởi đầu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số

Trên cơ sở phân tích những lợi ích của chữ ký số, đại diện NEAC kiến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh...
Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng dụng công nghệ

Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng dụng công nghệ

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số và chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số và chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực

Chính phủ điện tử: Người dân là trung tâm

Chính phủ điện tử: Người dân là trung tâm

Tích hợp thêm các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào tháng 11

Tích hợp thêm các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào tháng 11

BHXH Việt Nam: Mở rộng cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình

BHXH Việt Nam: Mở rộng cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình

Sẽ được đăng ký ô tô, xe máy qua điện thoại thông minh

Sẽ được đăng ký ô tô, xe máy qua điện thoại thông minh

Bước tiến trong xây dựng Chính phủ điện tử

Bước tiến trong xây dựng Chính phủ điện tử

Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống; không để xảy ra lộ, lọt thông tin, dữ liệu

Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến, nhận kết quả tại nhà

Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến, nhận kết quả tại nhà

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Phải cải cách hành chính tốt để tạo dư địa tăng trưởng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Phải cải cách hành chính tốt để tạo dư địa tăng trưởng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Khai man để được cấp lại giấy phép lái xe sẽ bị xử lý nghiêm

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Khai man để được cấp lại giấy phép lái xe sẽ bị xử lý nghiêm

Cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh: Nhiều việc cần làm

Cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh: Nhiều việc cần làm

Triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Tích hợp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành công an với Cổng dịch vụ công quốc gia

Tích hợp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành công an với Cổng dịch vụ công quốc gia

Thu tiền trực tuyến 2 dịch vụ công, tiết kiệm hơn 2.268 tỷ đồng/năm

Thu tiền trực tuyến 2 dịch vụ công, tiết kiệm hơn 2.268 tỷ đồng/năm

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tiến tới hạn chế ban hành thông tư

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tiến tới hạn chế ban hành thông tư

Cổng dịch vụ công quốc gia đem lại lợi ích gì?

Ngồi nhà đăng ký cấp, đổi giấy phép lái xe, tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng

Thống nhất đổi bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến trên toàn quốc

Thống nhất đổi bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến trên toàn quốc

'Không xử lý hồ sơ thì gửi văn bản điện tử cũng chỉ là đối phó'

'Không xử lý hồ sơ thì gửi văn bản điện tử cũng chỉ là đối phó'

Bộ Xây dựng tập huấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng tập huấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT