Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều 14-1, tại Quân chủng Phòng không- Không quân đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp...
10 sự kiện nổi bật của thanh niên Quân đội năm 2020

10 sự kiện nổi bật của thanh niên Quân đội năm 2020

Ký kết hợp đồng nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

Ký kết hợp đồng nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

Tổng kết công tác ngành khoa học quân sự năm 2020

Tổng kết công tác ngành khoa học quân sự năm 2020

Thông qua điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông qua điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Hội thảo khoa học về 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Hội thảo khoa học về 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng trong tình hình mới'

Khai mạc Hội nghị khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 26

Khai mạc Hội nghị khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 26

Hội thảo khoa học 'Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn-60 năm phát triển Viện Khoa học và Công nghệ quân sự'

Hội thảo khoa học 'Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn-60 năm phát triển Viện Khoa học và Công nghệ quân sự'

Không thuộc đối tượng được xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang

Hoàn thiện pháp luật trong bảo đảm an ninh phi truyền thống

Hoàn thiện pháp luật trong bảo đảm an ninh phi truyền thống

Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020

Liên hoan văn nghệ quần chúng và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020

Thông qua 19 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông qua 19 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam

Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với các cơ quan về chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với các cơ quan về chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh

Cục Khoa học Quân sự làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 9

Cục Khoa học Quân sự làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 9

Tăng cường tuyên truyền và hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Toàn quân đẩy mạnh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học

Trung tướng Phạm Sinh: Tưởng rằng đã quên

Trung tướng Phạm Sinh: Tưởng rằng đã quên

61 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về 'Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường'

61 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về 'Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường'

Xác định tiêu chí để quản lý, giám sát thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin

Xác định tiêu chí để quản lý, giám sát thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin

Nâng cao chất lượng quản lý, giám sát, lựa chọn công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin

Nâng cao chất lượng quản lý, giám sát, lựa chọn công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin

Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp Việt Nam - Liên bang Nga

Tiếp tục mở đề án KHCN chế tạo vũ khí mới

Tiếp tục mở đề án KHCN chế tạo vũ khí mới

Tạo bước chuyển lớn trong khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự

Tạo bước chuyển lớn trong khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng

Vùng đất hiếu học An Hòa

Vùng đất hiếu học An Hòa

Trao đổi kinh nghiệm công tác khoa học quân sự

Trao đổi kinh nghiệm công tác khoa học quân sự

Tập huấn chuyên ngành môi trường cho Quân đội nhân dân Lào

Tập huấn chuyên ngành môi trường cho Quân đội nhân dân Lào