Điện Gia Lai (GEG) khởi động một loạt dự án điện gió năm 2021

Điện Gia Lai (GEG) khởi động một loạt dự án điện gió năm 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Điện Gia Lai (GEG) vừa ra nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư Dự án Nhà máy...
Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại GEG lên 21,11%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại GEG lên 21,11%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 21,11%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 21,11%

Quỹ ngoại AVH đã chi khoảng 59 tỷ để gom thêm gần 3 triệu cổ phiếu GEG

Quỹ ngoại AVH đã chi khoảng 59 tỷ để gom thêm gần 3 triệu cổ phiếu GEG

Chứng khoán lên vùng đỉnh, hàng loạt cổ đông nội bộ muốn bán cổ phần

Chứng khoán lên vùng đỉnh, hàng loạt cổ đông nội bộ muốn bán cổ phần

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/1

Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành đã mua 10,6 triệu cổ phiếu GEG

Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành đã mua 10,6 triệu cổ phiếu GEG

Ông Đặng Văn Thành đã gom xong 3,9% vốn GEG

Ông Đặng Văn Thành đã gom xong 3,9% vốn GEG

Nhiều lãnh đạo chủ chốt Điện Gia Lai (GEG) bán ra cổ phiếu

Nhiều lãnh đạo chủ chốt Điện Gia Lai (GEG) bán ra cổ phiếu

Ông Đặng Văn Thành gắn kết với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của GEC

Ông Đặng Văn Thành gắn kết với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của GEC

Ban lãnh đạo Điện Gia Lai ồ ạt đăng ký bán cổ phiếu

Ban lãnh đạo Điện Gia Lai ồ ạt đăng ký bán cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/12

Cổ phiếu GEG bật trần khi Chủ tịch Đặng Văn Thành muốn mua hơn 11 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu GEG bật trần khi Chủ tịch Đặng Văn Thành muốn mua hơn 11 triệu cổ phiếu

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Ông Đặng Văn Thành mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG

Ông Đặng Văn Thành mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG

Ông Đặng Văn Thành đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu Điện Gia Lai (GEG)

Ông Đặng Văn Thành đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu Điện Gia Lai (GEG)

Kế toán trưởng Điện Gia Lai (GEG) bán xong 169.708 cổ phiếu

Kế toán trưởng Điện Gia Lai (GEG) bán xong 169.708 cổ phiếu

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 20%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 20%

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/12

Quỹ đầu tư ngoại nào vừa nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 20% ở Điện Gia Lai?

Quỹ đầu tư ngoại nào vừa nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 20% ở Điện Gia Lai?

Quỹ ngoại của Singapore nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai lên hơn 20%

Quỹ ngoại của Singapore nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai lên hơn 20%

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/12

Tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng: Điện Gia Lai nặng gánh duy trì EPS

Tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng: Điện Gia Lai nặng gánh duy trì EPS

TTC Sugar (SBT) mua xong 10 triệu cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai

TTC Sugar (SBT) mua xong 10 triệu cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai

TTC Sugar trở thành cổ đông lớn của Điện Gia Lai

TTC Sugar trở thành cổ đông lớn của Điện Gia Lai

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11

SBT tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

SBT tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/10

9 tháng, Điện Gia Lai (GEG) đạt 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

9 tháng, Điện Gia Lai (GEG) đạt 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

TTC Sugar (SBT) tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

TTC Sugar (SBT) tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

TTC Sugar (SBT) hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

TTC Sugar (SBT) hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

Điện Gia Lai (GEG) hoàn tất phát hành phát hơn 16,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2019

Điện Gia Lai (GEG) hoàn tất phát hành phát hơn 16,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2019

SBT chia 5% cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt

SBT chia 5% cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt

Điện Gia Lai (GEG) đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang

Điện Gia Lai (GEG) đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/6

Điện Gia Lai (GEG): Những điều cổ đông đừng quên chất vấn tại Đại hội

Điện Gia Lai (GEG): Những điều cổ đông đừng quên chất vấn tại Đại hội

Điện Gia Lai (GEG): Những điều cổ đông đừng quên chất vấn tại Đại hội

Điện Gia Lai (GEG): Những điều cổ đông đừng quên chất vấn tại Đại hội

GEC đi về phía mặt trời

GEC đi về phía mặt trời

Điện Gia Lai (GEC): Công ty đa dạng năng lượng tái tạo duy nhất niêm yết trên HOSE

Điện Gia Lai (GEC): Công ty đa dạng năng lượng tái tạo duy nhất niêm yết trên HOSE

Cổ phiếu ngành điện tăng trưởng khả quan

Cổ phiếu ngành điện tăng trưởng khả quan

Gần 204 triệu cổ phiếu của GEC được niêm yết tại HOSE

Gần 204 triệu cổ phiếu của GEC được niêm yết tại HOSE

Dồn lực đầu tư điện mặt trời, Điện Gia Lai tăng gấp đôi đòn bẩy nợ

Dồn lực đầu tư điện mặt trời, Điện Gia Lai tăng gấp đôi đòn bẩy nợ

Điện Gia Lai (GEG) được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Điện Gia Lai (GEG) được chấp thuận niêm yết trên HOSE