Ngân hàng Úc rót 22 triệu USD vào Yeah1

Ngân hàng Úc rót 22 triệu USD vào Yeah1

Có bao nhiêu doanh nghiệp Việt đã bị người Thái 'mua đứt'?

Có bao nhiêu doanh nghiệp Việt đã bị người Thái 'mua đứt'?

'Bán' Nhựa Bình Minh cho người Thái có thể thu về 2.300 tỷ đồng

'Bán' Nhựa Bình Minh cho người Thái có thể thu về 2.300 tỷ đồng

Tỉ phú Thái thâu tóm, đưa 3 người vào Nhựa Bình Minh

Tỉ phú Thái thâu tóm, đưa 3 người vào Nhựa Bình Minh

Đại gia Thái Lan tuyên bố thâu tóm xong Nhựa Bình Minh

Đại gia Thái Lan tuyên bố thâu tóm xong Nhựa Bình Minh

Nhà đầu tư Thái Lan đã thâu tóm trên 50% vốn tại Nhựa Bình Minh

Nhà đầu tư Thái Lan đã thâu tóm trên 50% vốn tại Nhựa Bình Minh

Về tay người Thái, Nhựa Bình Minh dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2018

Về tay người Thái, Nhựa Bình Minh dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2018

Đại gia Thái muốn tăng sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 50%

Đại gia Thái muốn tăng sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 50%

CTCP Nhựa Bình Minh bị tỷ phú Thái Lan thâu tóm

CTCP Nhựa Bình Minh bị tỷ phú Thái Lan thâu tóm

Người Thái muốn thâu tóm thêm một thương hiệu Việt

Người Thái muốn thâu tóm thêm một thương hiệu Việt