Hỗ trợ 15 triệu đồng cho 3 gia đình trong vụ chìm sà lan

Hỗ trợ 15 triệu đồng cho 3 gia đình trong vụ chìm sà lan

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân chìm sà lan chở cát trên sông Tiền

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân chìm sà lan chở cát trên sông Tiền

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Trục vớt 3 thi thể tử nạn trong vụ chìm sà lan chở cát ở Tiền Giang

Trục vớt 3 thi thể tử nạn trong vụ chìm sà lan chở cát ở Tiền Giang

Tìm thấy 3 thi thể trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Tìm thấy 3 thi thể trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Vụ chìm sà lan trên sông Tiền: Đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân

Vụ chìm sà lan trên sông Tiền: Đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan bất ngờ bị phá nước chìm, 3 người mất tích

Sà lan bất ngờ bị phá nước chìm, 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Người sống sót vụ chìm sà lan kể lại giây phút kinh hoàng

Người sống sót vụ chìm sà lan kể lại giây phút kinh hoàng

Tiền Giang: Sà lan chìm lúc 4 người đang ngủ, 3 người mất tích

Tiền Giang: Sà lan chìm lúc 4 người đang ngủ, 3 người mất tích

Tiền Giang: Chìm sà lan khiến 3 người mất tích

Tiền Giang: Chìm sà lan khiến 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Tiền Giang: Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Tiền Giang: Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan bất ngờ chìm khi đang neo đậu, 3 người mất tích

Sà lan bất ngờ chìm khi đang neo đậu, 3 người mất tích

Chìm sà lan cát trên sông Tiền, ba người mất tích

Chìm sà lan cát trên sông Tiền, ba người mất tích

Chìm sà lan ở Tiền Giang, 3 người mất tích

Chìm sà lan ở Tiền Giang, 3 người mất tích

Chuyến sà lan định mệnh trên sông Tiền

Chuyến sà lan định mệnh trên sông Tiền

Chìm sà lan chở cát 300 tấn, 3 người mất tích

Chìm sà lan chở cát 300 tấn, 3 người mất tích

Chìm sà lan khiến 3 người mất tích ở Tiền Giang

Chìm sà lan khiến 3 người mất tích ở Tiền Giang

Chìm sà lan hơn 300 tấn trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan hơn 300 tấn trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Tích cực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Tích cực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chìm sà lan hơn 300 tấn, 3 người mất tích

Chìm sà lan hơn 300 tấn, 3 người mất tích

Sự cố nghiêm trọng trên sông Tiền, hiện 3 người đang mất tích

Sự cố nghiêm trọng trên sông Tiền, hiện 3 người đang mất tích

Đồng bằng sông Cửu Long: Chủ động ứng phó với hạn, mặn

Đồng bằng sông Cửu Long hợp sức chống hạn mặn

Đồng bằng sông Cửu Long hợp sức chống hạn mặn