Hải quan Lạng Sơn: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020

Hải quan Lạng Sơn: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020

Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch...
Điều tiết hợp lý lượng hàng hóa lên các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Điều tiết hợp lý lượng hàng hóa lên các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Sắp có cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng

Sắp có cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng

Cục Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng

Sớm chấm dứt hoạt động của Đội lái xe chuyên trách qua cửa khẩu

Sớm chấm dứt hoạt động của Đội lái xe chuyên trách qua cửa khẩu

Lạng Sơn: Tăng cường giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu những tháng cuối năm

Lạng Sơn: Tăng cường giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu những tháng cuối năm

Cửa khẩu phụ Cốc Nam, Lạng Sơn vẫn thông quan hàng hóa

Cửa khẩu phụ Cốc Nam, Lạng Sơn vẫn thông quan hàng hóa

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Cốc Nam vẫn bình thường

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Cốc Nam vẫn bình thường

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Cốc Nam vẫn bình thường

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Cốc Nam vẫn bình thường

Thực hư thông tin 'dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Cốc Nam'

Thực hư thông tin 'dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Cốc Nam'

Trung Quốc chính thức đóng cửa cửa khẩu Lũng Vài

Thêm 3 cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn hoạt động trở lại

Thêm 3 cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn hoạt động trở lại

Chưa khôi phục thông quan các cặp cửa khẩu phụ, chợ biên giới trên địa bàn Lạng Sơn

Chưa khôi phục thông quan các cặp cửa khẩu phụ, chợ biên giới trên địa bàn Lạng Sơn

ĐHĐCĐ Licogi 16: Tổng giám đốc LDG vào HĐQT, không tăng vốn do COVID-19

ĐHĐCĐ Licogi 16: Tổng giám đốc LDG vào HĐQT, không tăng vốn do COVID-19

Nhiều cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn vẫn chưa mở trở lại

Nhiều cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn vẫn chưa mở trở lại

Vẫn chỉ có 2 cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn thông quan

Vẫn chỉ có 2 cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn thông quan

Nhiều cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa thể mở cửa

Nhiều cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa thể mở cửa

Nhiều cửa khẩu phụ tại Lạng Sơn vẫn chưa thể mở cửa

Nhiều cửa khẩu phụ tại Lạng Sơn vẫn chưa thể mở cửa

Nhiều cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa thể mở cửa

Nhiều cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa thể mở cửa

Linh hoạt các giải pháp thúc đẩy giao thương hàng hóa tại biên giới

Linh hoạt các giải pháp thúc đẩy giao thương hàng hóa tại biên giới

Đẩy nhanh tiến độ, làm thêm giờ, vẫn tồn trên 1.000 xe hàng tại cửa khẩu phía Bắc

Đẩy nhanh tiến độ, làm thêm giờ, vẫn tồn trên 1.000 xe hàng tại cửa khẩu phía Bắc

Mỗi ngày vẫn tồn hàng trăm xe nông sản Việt Nam tại Trung Quốc

Mỗi ngày vẫn tồn hàng trăm xe nông sản Việt Nam tại Trung Quốc

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn đến hết ngày 5-5

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn đến hết ngày 5-5

Dừng thông quan hàng hóa 5 ngày tại các cửa khẩu phụ Lạng Sơn

Dừng thông quan hàng hóa 5 ngày tại các cửa khẩu phụ Lạng Sơn

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn

Lạng Sơn dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Lạng Sơn dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn ra sao sau điện đàm của Bộ trưởng Công Thương?

Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn ra sao sau điện đàm của Bộ trưởng Công Thương?

Hàng nghìn xe nông sản ùn ứ ở Lạng Sơn

Hàng nghìn xe nông sản ùn ứ ở Lạng Sơn

Tập trung giải phóng hàng nông sản xuất khẩu tồn đọng tại cửa khẩu

Tập trung giải phóng hàng nông sản xuất khẩu tồn đọng tại cửa khẩu

Tập trung giải quyết hàng hóa nông sản còn tồn đọng tại các cửa khẩu

Tập trung giải quyết hàng hóa nông sản còn tồn đọng tại các cửa khẩu

1.000 xe hàng ùn ứ, Lạng Sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận ở cửa khẩu Tân Thanh

1.000 xe hàng ùn ứ, Lạng Sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận ở cửa khẩu Tân Thanh

Đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng xuất khẩu lên cửa khẩu Tân Thanh

Đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng xuất khẩu lên cửa khẩu Tân Thanh

Đề xuất tạm ngừng tiếp nhận hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh

Đề xuất tạm ngừng tiếp nhận hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh

Cửa khẩu biên giới lại ùn ứ vì Trung Quốc siết chặt

Cửa khẩu biên giới lại ùn ứ vì Trung Quốc siết chặt

Cửa khẩu biên giới lại ùn ứ vì Trung Quốc siết chặt

Cửa khẩu biên giới lại ùn ứ vì Trung Quốc siết chặt

Bộ Nông nghiệp đề nghị tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu Lạng Sơn

Bộ Nông nghiệp đề nghị tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu Lạng Sơn

Thúc đẩy thông quan nông sản qua biên giới

Thúc đẩy thông quan nông sản qua biên giới

Dịch COVID-19: Nhiều giải pháp gỡ khó trong xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu

Dịch COVID-19: Nhiều giải pháp gỡ khó trong xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu

Xuất khẩu tiếp tục khó khăn khi Trung Quốc siết chặt quản lý cửa khẩu

Xuất khẩu tiếp tục khó khăn khi Trung Quốc siết chặt quản lý cửa khẩu

Loạt chính sách giao thương hàng hóa với Trung Quốc có hiệu lực từ 7/4

Loạt chính sách giao thương hàng hóa với Trung Quốc có hiệu lực từ 7/4

Ngày 5-4: Xuất, nhập khẩu 1.379 xe hàng qua các cửa khẩu phía Bắc

Ngày 5-4: Xuất, nhập khẩu 1.379 xe hàng qua các cửa khẩu phía Bắc

Nghỉ tết Thanh Minh, Trung Quốc ngừng thông quan hàng hóa

Nghỉ tết Thanh Minh, Trung Quốc ngừng thông quan hàng hóa

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nhưng không coi nhẹ phòng, chống dịch bệnh

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nhưng không coi nhẹ phòng, chống dịch bệnh

Lạng Sơn gặp khó trong xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu

Lạng Sơn gặp khó trong xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu