Hải Phòng: Xe ô tô né trạm thu phí làm 'náo loạn' đường quê

Hải Phòng: Xe ô tô né trạm thu phí làm 'náo loạn' đường quê

Hải Phòng: Tài xế đạp cần barie, không mua vé qua trạm BOT Tiên Cựu

Hải Phòng: Tài xế đạp cần barie, không mua vé qua trạm BOT Tiên Cựu

Hải Phòng: Ùn tắc kéo dài tại Trạm BOT Tiên Cựu trong ngày đầu thu phí

Hải Phòng: Ùn tắc kéo dài tại Trạm BOT Tiên Cựu trong ngày đầu thu phí

Ngày đầu chính thức thu phí, trạm BOT Tiên Cựu đã phải xả trạm

Ngày đầu chính thức thu phí, trạm BOT Tiên Cựu đã phải xả trạm

Hải Phòng: Trạm thu phí BOT Tiên Cựu phải xả trạm

Hải Phòng: Trạm thu phí BOT Tiên Cựu phải xả trạm

Ngày đầu thu phí qua trạm BOT QL10 đoạn Hải Phòng-Thái Bình

Ngày đầu thu phí qua trạm BOT QL10 đoạn Hải Phòng-Thái Bình

Chính thức thu phí BOT Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

Chính thức thu phí BOT Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

Trạm BOT trên quốc lộ 10 phải 'tháo khoán' trong ngày đầu hoạt động

Trạm BOT trên quốc lộ 10 phải 'tháo khoán' trong ngày đầu hoạt động

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí

BOT Tiên Cựu xả trạm trong ngày đầu tiên thu phí

Hải Phòng đề nghị chấp thuận cho chủ đầu tư được thu phí quốc lộ 10

Hải Phòng đề nghị chấp thuận cho chủ đầu tư được thu phí quốc lộ 10

Hải Phòng đề nghị Bộ GTVT chấp thuận cho chủ đầu tư thu phí quốc lộ 10

Hải Phòng đề nghị Bộ GTVT chấp thuận cho chủ đầu tư thu phí quốc lộ 10