Khởi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với tổng đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng

Khởi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với tổng đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng

Ngày 22/5, tại tỉnh Hà Tĩnh diễn ra 'Lễ khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt...
Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt

Khởi công tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt

Khởi công xây cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Khởi công xây cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Khởi công đường cao tốc 11.200 tỷ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công đường cao tốc 11.200 tỷ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc –Nam

Khởi công tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc –Nam

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Đầu tư hơn 11 tỷ đồng vào cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Đầu tư hơn 11 tỷ đồng vào cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Chuẩn bị khởi công 5 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

Chuẩn bị khởi công 5 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

Ngày mai (22/5), chính thức khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ngày mai (22/5), chính thức khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Đề nghị sớm khởi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Đề nghị sớm khởi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục trúng thầu xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục trúng thầu xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với nhà đầu tư

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với nhà đầu tư

Ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc – Nam hơn 11.157 tỉ

Ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc – Nam hơn 11.157 tỉ

Ký hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hơn 11.157 tỷ đồng

Ký hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hơn 11.157 tỷ đồng

Thêm một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP được ký hợp đồng

Thêm một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP được ký hợp đồng

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc hơn 11.000 tỷ qua Nghệ An - Hà Tĩnh

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc hơn 11.000 tỷ qua Nghệ An - Hà Tĩnh

Đầu tư 11.157 tỷ vào dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Đầu tư 11.157 tỷ vào dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Ký hợp đồng BOT dự án thành phần Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc-Nam

Ký hợp đồng BOT dự án thành phần Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc-Nam

Ký hợp đồng BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Bắc- Nam hơn 11.157 tỷ đồng

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Bắc- Nam hơn 11.157 tỷ đồng

Cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ được kí kết

Cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ được kí kết

Triển khai xây dựng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam

Triển khai xây dựng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt chính thức tìm được nhà đầu tư BOT

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt chính thức tìm được nhà đầu tư BOT