Hủy nổ thành công quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Hủy nổ thành công quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp Ban Công binh thuộc Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã di dời và...
Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu ở Hà Tĩnh

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu ở Hà Tĩnh

Thi công cầu, phát hiện bom nằm dưới dòng sông

Thi công cầu, phát hiện bom nằm dưới dòng sông

Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom nặng 300kg còn nguyên kíp nổ đưa đi tiêu hủy

Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom nặng 300kg còn nguyên kíp nổ đưa đi tiêu hủy

Hà Tĩnh: Phát hiện bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu

Hà Tĩnh: Phát hiện bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ khi thi công mố cầu

Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh khi đang thi công cầu Chợ Vực

Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh khi đang thi công cầu Chợ Vực

Phát hiện quả bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ cách mố cầu Chợ Vực 25m

Phát hiện quả bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ cách mố cầu Chợ Vực 25m

Phát hiện quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Phát hiện quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Phát hiện bom nguyên kíp nổ cắm dưới lòng sông

Hà Tĩnh: Phát hiện bom nguyên kíp nổ cắm dưới lòng sông

Phát hiện bom còn nguyên kíp nổ khi thi công cầu

Phát hiện bom còn nguyên kíp nổ khi thi công cầu

Phát hiện bom còn kíp nổ khi xây cầu

Phát hiện bom còn kíp nổ khi xây cầu

Thi công cầu, phát hiện quả bom 'khủng' cắm dưới lòng sông ở Hà Tĩnh

Thi công cầu, phát hiện quả bom 'khủng' cắm dưới lòng sông ở Hà Tĩnh

Truy bắt 2 'cẩu tặc' trong đêm

Truy bắt 2 'cẩu tặc' trong đêm

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' táo tợn dùng roi điện, ớt bột chống trả

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' táo tợn dùng roi điện, ớt bột chống trả