Đưa điện về Cồn Phụng

Đưa điện về Cồn Phụng

Nỗ lực thắp sáng đảo Bé

Nỗ lực thắp sáng đảo Bé

Sản lượng toàn hệ thống điện tăng mạnh trong tháng 8

Điện lực Thường Xuân đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa, bão

Điện lực Thường Xuân đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa, bão

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 15/9/2018 đến ngày 16/9/2018

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 15/9/2018 đến ngày 16/9/2018

Bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Ngành điện lực miền trung diễn tập phòng chống thiên tai và cứu nạn

Ngành điện lực miền trung diễn tập phòng chống thiên tai và cứu nạn

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 12/9/2018 đến ngày 13/9/2018

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 12/9/2018 đến ngày 13/9/2018

NÓNG: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 12/9/2018 đến ngày 13/9/2018

NÓNG: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 12/9/2018 đến ngày 13/9/2018

Đóng điện trạm biến áp 220 kV Đồng Hòa, Hải Phòng

Đóng điện trạm biến áp 220 kV Đồng Hòa, Hải Phòng

Vận hành an toàn lưới điện mùa mưa bão

Vận hành an toàn lưới điện mùa mưa bão

EVNNPC: Thời gian tiếp nhận, cấp điện giảm 1,34 ngày so với quy định

EVNNPC: Thời gian tiếp nhận, cấp điện giảm 1,34 ngày so với quy định

EVN: Đề xuất cổ phần hóa Genco 1, Genco 2 đầu năm 2019, thoái vốn tại hàng loạt công ty

EVN: Đề xuất cổ phần hóa Genco 1, Genco 2 đầu năm 2019, thoái vốn tại hàng loạt công ty

EVNNPC: Tháng 8, sản lượng điện thương phẩm tăng 6,49%

EVNNPC: Tháng 8, sản lượng điện thương phẩm tăng 6,49%

'Phủ' điện cho đồng bào vùng cao ở Lạng Sơn: Gặp khó vì thiếu vốn

'Phủ' điện cho đồng bào vùng cao ở Lạng Sơn: Gặp khó vì thiếu vốn

Đưa điện về ốc đảo Cồn Phụng

Đưa điện về ốc đảo Cồn Phụng

8 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 145,15 tỷ kWh

8 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 145,15 tỷ kWh

EVN tiếp tục thoái vốn tại nhiều công ty cổ phần

EVN tiếp tục thoái vốn tại nhiều công ty cổ phần