Ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

'Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông' (TTATGT) là chủ đề thực...
Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác quần chúng năm 2020

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác quần chúng năm 2020

Sinh hoạt chính trị tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị

Sinh hoạt chính trị tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Hội nghị Trung ương 13, khóa XII

Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Hội nghị Trung ương 13, khóa XII

Chủ động đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác

Chủ động đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác

Cơ quan Tổng cục Chính trị khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Cơ quan Tổng cục Chính trị khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Lãnh đạo sâu sát, kết quả vững chắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Rộn ràng đón đợi, vững vàng niềm tin

Rộn ràng đón đợi, vững vàng niềm tin

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội hành quân về nguồn tri ân người có công

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội hành quân về nguồn tri ân người có công

Sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2020

Sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2020

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính năm 2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính năm 2019

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Sinh hoạt chính trị 'Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh'

Tổng cục Chính trị chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch

Đại hội Đảng bộ Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thành công tốt đẹp

Tổ chức tốt Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phụ nữ, công đoàn

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên phụ nữ

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên phụ nữ

Hướng dẫn phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona

Vẹn nghĩa tri ân, thắm tình nơi nguồn cội

Vẹn nghĩa tri ân, thắm tình nơi nguồn cội

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn Cơ quan TCCT

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn Cơ quan TCCT

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50