Chủ tịch CĐ DKVN thăm, chúc Tết, động viên người lao động Thủy điện Hủa Na

Chủ tịch CĐ DKVN thăm, chúc Tết, động viên người lao động Thủy điện Hủa Na

Ngày 24/01/2021, Đoàn công tác của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) do đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy...
Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng về miền Trung yêu thương

Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng về miền Trung yêu thương

'Giỏi việc nước, Đảm việc nhà'

'Giỏi việc nước, Đảm việc nhà'

Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, động lực để phụ nữ phát triển

Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, động lực để phụ nữ phát triển

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và 8 tháng đầu năm 2020

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và 8 tháng đầu năm 2020

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Kiến tạo những giá trị nhân văn

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Kiến tạo những giá trị nhân văn

CĐ DKVN tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn khu vực phía Nam

CĐ DKVN tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn khu vực phía Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam chung tay đối phó khủng hoảng kép

Công đoàn Dầu khí Việt Nam chung tay đối phó khủng hoảng kép

'Tết Sum vầy' trên công trường NMNĐ Long Phú 1

'Tết Sum vầy' trên công trường NMNĐ Long Phú 1

Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí trên công trường Dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí trên công trường Dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Ấm áp 'Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí' tại Thanh Hóa

Ấm áp 'Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí' tại Thanh Hóa

CĐ DKVN - Điểm tựa vững chắc cho đội ngũ cán bộ, người lao động Dầu khí

CĐ DKVN - Điểm tựa vững chắc cho đội ngũ cán bộ, người lao động Dầu khí

PV Drilling tổ chức chúc Tết người lao động Xuân Canh Tý 2020

PV Drilling tổ chức chúc Tết người lao động Xuân Canh Tý 2020

Đối tác dầu khí lâu đời nhất của Việt Nam muốn có thêm ưu đãi

Đối tác dầu khí lâu đời nhất của Việt Nam muốn có thêm ưu đãi

Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển

Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển

Lãnh đạo CĐ DKVN tiếp Công đoàn Dầu khí Hàn Quốc

Lãnh đạo CĐ DKVN tiếp Công đoàn Dầu khí Hàn Quốc

Công đoàn PV Drilling: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Công đoàn PV Drilling: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam