Công ty dược phẩm 'chặt chém' 600.000 đồng/hộp khẩu trang phòng virus corona

Công ty dược phẩm 'chặt chém' 600.000 đồng/hộp khẩu trang phòng virus corona

Lùm xùm gói thầu thiết bị y tế tại Kiên Giang - Bài 1: Phản ứng kết quả chấm thầu

Lùm xùm gói thầu thiết bị y tế tại Kiên Giang - Bài 1: Phản ứng kết quả chấm thầu

Lùm xùm gói thầu thiết bị y tế tại Kiên Giang - Bài 1: Phản ứng kết quả chấm thầu

Lùm xùm gói thầu thiết bị y tế tại Kiên Giang - Bài 1: Phản ứng kết quả chấm thầu

2 công ty dược bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt

2 công ty dược bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt

Thiếu thuốc ung thư điều trị, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư điều trị, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải dùng thuốc đắt gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải dùng thuốc đắt gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư, bệnh nhân đối diện nguy cơ dừng điều trị

Thiếu thuốc ung thư, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao

Xử phạt 2 công ty dược gần 100 triệu đồng