Kè sông 12 tỷ mới hoàn thành đã bị sóng đánh vỡ

Kè sông 12 tỷ mới hoàn thành đã bị sóng đánh vỡ

Kè 'chục tỷ' chưa bàn giao đã tan nát: Do bão?

Kè 'chục tỷ' chưa bàn giao đã tan nát: Do bão?

Kè sông 12 tỉ chưa bàn giao đã vỡ nát

Kè sông 12 tỉ chưa bàn giao đã vỡ nát

Bờ kè 'chục tỷ' bị sóng đánh tan nát: Bê tông đổ sập lộ nhiều đoạn không sắt

Bờ kè 'chục tỷ' bị sóng đánh tan nát: Bê tông đổ sập lộ nhiều đoạn không sắt

Kè tiền tỷ, chưa bàn giao đã hỏng

Kè tiền tỷ, chưa bàn giao đã hỏng

Kè sông gần 12 tỷ đồng 'rỗng ruột', đổ tuột xuống sông

Kè sông gần 12 tỷ đồng 'rỗng ruột', đổ tuột xuống sông

Cận cảnh tuyến kè chục tỉ tanh bành khi chưa kịp bàn giao

Clip bờ kè 'chục tỷ' mới xây xong đã bị sóng đánh tan nát

Kè sông 12 tỷ chưa nghiệm thu đã bị sóng đánh sập, lộ nhiều bất thường

Công trình kè sông 12 tỉ đồng vừa làm xong đã tan hoang

Bình Định: Cận cảnh kè sông gần 12 tỷ đồng chưa bàn giao đã bị sóng đánh tan nát

Cận cảnh kè sông hàng chục tỷ đồng chưa dùng đã gãy nát

Bờ kè chục tỷ' mới xây xong đã bị sóng đánh tan nát