DN khoét núi kiếm lời, dân lãnh ô nhiễm: Phát hiện nhiều sai phạm

DN khoét núi kiếm lời, dân lãnh ô nhiễm: Phát hiện nhiều sai phạm

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bình Định xử phạt các mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bình Định xử phạt các mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

Bình Định: Doanh nghiệp khoét núi kiếm lời, dân lãnh đủ ô nhiễm

Bình Định: Doanh nghiệp khoét núi kiếm lời, dân lãnh đủ ô nhiễm

1 triền núi trên 10 doanh nghiệp hoạt động

1 triền núi trên 10 doanh nghiệp hoạt động

Tuy Phước (Bình Định): Những mỏ đá, trạm nhựa 'hành' dân

Tuy Phước (Bình Định): Những mỏ đá, trạm nhựa 'hành' dân

Hút cát dưới sông, xà bần đổ ngổn ngang tại công trường Nâng cấp tuyến đường ĐT639 B tại TP. Quy Nhơn

Hút cát dưới sông, xà bần đổ ngổn ngang tại công trường Nâng cấp tuyến đường ĐT639 B tại TP. Quy Nhơn

Giá kén tằm tại Lâm Đồng tăng cao kỷ lục

Các dự án giao thông trọng điểm tại Bình Định: Tăng tốc thi công, đảm bảo đúng tiến độ

Các dự án giao thông trọng điểm tại Bình Định: Tăng tốc thi công, đảm bảo đúng tiến độ