Quảng Trị: Còn tồn 80 tấn giấy phế liệu do chứa gỗ lậu

Quảng Trị: Còn tồn 80 tấn giấy phế liệu do chứa gỗ lậu

Vụ giấu hơn 40 m3 gỗ trong giấy phế liệu: Liệu có truy cứu trách nhiệm hình sự ?

Vụ giấu hơn 40 m3 gỗ trong giấy phế liệu: Liệu có truy cứu trách nhiệm hình sự ?

Đề nghị khởi tố vụ nhét 6.000 thanh gỗ quý trong lô phế liệu

Đề nghị khởi tố vụ nhét 6.000 thanh gỗ quý trong lô phế liệu

Quảng Trị: Lật tẩy 'mánh khóe' giấu hàng ngàn thanh gỗ quý trong... giấy phế liệu

Quảng Trị: Lật tẩy 'mánh khóe' giấu hàng ngàn thanh gỗ quý trong... giấy phế liệu

Giấu hơn 27 m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Giấu hơn 27 m3 gỗ lậu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Bóc hơn 6.000 thanh gỗ quý khỏi 80 tấn giấy phế liệu trong suốt 4 ngày

Bóc hơn 6.000 thanh gỗ quý khỏi 80 tấn giấy phế liệu trong suốt 4 ngày

Giấu gỗ quý trong giấy phế liệu nhập khẩu

Giấu gỗ quý trong giấy phế liệu nhập khẩu

Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

Kỳ công 'biến' gỗ quý thành phế liệu để 'vượt biên'

Kỳ công 'biến' gỗ quý thành phế liệu để 'vượt biên'

Quảng Trị: Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong 'nhồi' nhiều gỗ lậu

Quảng Trị: Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong 'nhồi' nhiều gỗ lậu

Phát hiện số lượng lớn gỗ lậu giấu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Phát hiện số lượng lớn gỗ lậu giấu trong giấy phế liệu nhập khẩu

Bắt giữ xe chở gỗ lậu qua cửa khẩu quốc tế La Lay

Bắt giữ xe chở gỗ lậu qua cửa khẩu quốc tế La Lay

Phát hiện cả ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu

Phát hiện cả ngàn thanh gỗ quý giấu trong lô hàng phế liệu

Phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu từ Lào về Việt Nam giấu tinh vi trong hàng phế liệu

Phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu từ Lào về Việt Nam giấu tinh vi trong hàng phế liệu