Tháo dỡ và di dời hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại hồ Tuyền Lâm

Tháo dỡ và di dời hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại hồ Tuyền Lâm

'Băm nát' hồ Tuyền Lâm: Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm

'Băm nát' hồ Tuyền Lâm: Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm

Chính phủ chỉ đạo làm rõ tình trạng vi phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Chính phủ chỉ đạo làm rõ tình trạng vi phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại hồ Tuyền Lâm

Buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại hồ Tuyền Lâm

Chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình trái phép tại hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình trái phép tại hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Tháo dỡ công trình trái phép tại hồ Tuyền Lâm

Tháo dỡ công trình trái phép tại hồ Tuyền Lâm

Các công trình xâm hại hồ Tuyền Lâm tháo dỡ nửa vời