Người Đà Nẵng có lối xuống biển đầu tiên do thành phố xây cho

Người Đà Nẵng có lối xuống biển đầu tiên do thành phố xây cho

Đà Nẵng mở thêm lối xuống biển cho người dân

Đà Nẵng mở thêm lối xuống biển cho người dân

Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới?

Bãi tắm nhếch nhác không sửa, sao còn đi thu đất làm bãi tắm mới?

Đà Nẵng thu hồi dự án ven biển của Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng thu hồi dự án ven biển của Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng quyết tâm thu hồi đất, mở lối xuống biển cho dân

Đà Nẵng quyết tâm thu hồi đất, mở lối xuống biển cho dân

Đà Nẵng đề nghị thu hồi hơn 3ha đất dự án ven biển của Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng đề nghị thu hồi hơn 3ha đất dự án ven biển của Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng đề nghị thu hồi các dự án chậm triển khai

Đà Nẵng đề nghị thu hồi các dự án chậm triển khai

Đà Nẵng thu hồi các dự án 'đất vàng' ven biển làm công viên công cộng

Đà Nẵng thu hồi các dự án 'đất vàng' ven biển làm công viên công cộng

Đà Nẵng thu hồi hàng loạt dự án 'đất vàng' ven biển

Đà Nẵng thu hồi hàng loạt dự án 'đất vàng' ven biển

Đà Nẵng hoàn thành hai lối xuống biển trước tháng 12/2018

Đà Nẵng hoàn thành hai lối xuống biển trước tháng 12/2018

'Đất vàng' của Vũ 'Nhôm' bị yêu cầu thu hồi, hoán đổi

'Đất vàng' của Vũ 'Nhôm' bị yêu cầu thu hồi, hoán đổi

Đất vàng của Vũ Nhôm tại Đà Nẵng bị hoán đổi, thu hồi

Đất vàng của Vũ Nhôm tại Đà Nẵng bị hoán đổi, thu hồi