BĐBP Thanh Hóa cứu nạn thành công 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

BĐBP Thanh Hóa cứu nạn thành công 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu năm thuyền viên gặp nạn ở cửa Lạch Hới

Cứu năm thuyền viên gặp nạn ở cửa Lạch Hới

Tập huấn và thực hành ứng phó sự cố tràn dầu

Tập huấn và thực hành ứng phó sự cố tràn dầu

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Xử lý ô nhiễm dầu ở Hương Trạch: Doanh nghiệp chờ nhau, dân vẫn bất an!

Xử lý ô nhiễm dầu ở Hương Trạch: Doanh nghiệp chờ nhau, dân vẫn bất an!

Tập huấn về công tác ứng phó sự cố tràn dầu cho các tỉnh miền Trung

Tập huấn về công tác ứng phó sự cố tràn dầu cho các tỉnh miền Trung

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Dân yêu cầu được khám sức khỏe

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Dân yêu cầu được khám sức khỏe

Lộ diện thủ phạm khiến giếng nước bỗng trở thành 'mỏ dầu' ở Hà Tĩnh

Lộ diện thủ phạm khiến giếng nước bỗng trở thành 'mỏ dầu' ở Hà Tĩnh

Vụ nước giếng nhiễm dầu: Một doanh nghiệp đứng ra nhận trách nhiệm

Vụ nước giếng nhiễm dầu: Một doanh nghiệp đứng ra nhận trách nhiệm