Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' người dân để tìm phương án giải quyết

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' người dân để tìm phương án giải quyết

Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm đá bay vào nhà, nhiều người dân suýt mất mạng

Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm đá bay vào nhà, nhiều người dân suýt mất mạng

Phải dừng ngay việc sử dụng vật liệu nổ để phá đá của Công ty Ngọc Hải

Phải dừng ngay việc sử dụng vật liệu nổ để phá đá của Công ty Ngọc Hải

Nổ mìn khai thác đá đe dọa người dân: Chính quyền Hà Tĩnh vào cuộc

Nổ mìn khai thác đá đe dọa người dân: Chính quyền Hà Tĩnh vào cuộc

Hà Tĩnh: Mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' hàng chục hộ dân

Hà Tĩnh: Mỏ khai thác đá Ngọc Hải 'bức tử' hàng chục hộ dân

Hà Tĩnh: Nổ lớn, đá 'tử thần' bay vào nhà dân, nhiều người suýt mất mạng

Hà Tĩnh: Nổ lớn, đá 'tử thần' bay vào nhà dân, nhiều người suýt mất mạng

Dân đào đường chặn xe vào mỏ đá nổ mìn tạo đá bay nguy hiểm

Hà Tĩnh: Người dân chạy tán loạn khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Mục tiêu 100% hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch: Gian nan con đường cán đích

Mục tiêu 100% hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch: Gian nan con đường cán đích

Công trình nước sạch ở xã Kim Lan (huyện Gia Lâm): Vì sao người dân thờ ơ?

Công trình nước sạch ở xã Kim Lan (huyện Gia Lâm): Vì sao người dân thờ ơ?