Dùng 'chiêu độc' chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư

Dùng 'chiêu độc' chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư

Mua hàng nghìn máy điều hòa với giá cao rồi mang bán lại giá... thấp hơn nhưng vẫn báo lãi để gọi tiền góp...
Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng hợp đồng giả

Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng hợp đồng giả

Lĩnh án 20 năm tù vì giả hợp đồng để lừa góp vốn kinh doanh điều hòa

Lĩnh án 20 năm tù vì giả hợp đồng để lừa góp vốn kinh doanh điều hòa

Người đàn bà U40 dùng 'chiêu độc' chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Người đàn bà U40 dùng 'chiêu độc' chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Chiêu thức lừa bán điều hòa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Chiêu thức lừa bán điều hòa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Người đàn bà chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ trò 'ranh ma'

Người đàn bà chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ trò 'ranh ma'

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng 'chiêu' góp vốn kinh doanh

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng 'chiêu' góp vốn kinh doanh

Kinh doanh thua lỗ, nữ quái 8X làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản

Kinh doanh thua lỗ, nữ quái 8X làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản