TAND cấp cao bác kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng

TAND cấp cao bác kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng

Vụ doanh nghiệp khởi kiện UBND TP Đà Nẵng: Cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm

Vụ doanh nghiệp khởi kiện UBND TP Đà Nẵng: Cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm

Tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm, Đà Nẵng thua kiện doanh nghiệp

Tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm, Đà Nẵng thua kiện doanh nghiệp

Vụ Vipico: Tòa bác kháng cáo, Đà Nẵng tiếp tục thua kiện doanh nghiệp

Vụ Vipico: Tòa bác kháng cáo, Đà Nẵng tiếp tục thua kiện doanh nghiệp

UBND TP Đà Nẵng thua kiện vì hủy đấu giá lô đất vàng của Vipico

UBND TP Đà Nẵng thua kiện vì hủy đấu giá lô đất vàng của Vipico

Doanh nghiệp khởi kiện TP Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá 'đất vàng': Giữ nguyên án sơ thẩm

Doanh nghiệp khởi kiện TP Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá 'đất vàng': Giữ nguyên án sơ thẩm

UBND TP Đà Nẵng tiếp tục thua kiện Vipico liên quan đến lô 'đất vàng'

VKSND cấp cao đề nghị bác kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm UBND TP Đà Nẵng thua kiện vụ hủy kết quả đấu giá 'khu đất vàng'

Thua kiện trong vụ khu đất 'vàng', UBND TP.Đà Nẵng kháng cáo

Thua kiện vụ hủy kết quả đấu giá 'khu đất vàng', UBND TP Đà Nẵng kháng cáo

Thua kiện vì ký thu hồi đất vàng, Chủ tịch Đà Nẵng kháng cáo

Thua kiện vụ hủy kết quả đấu giá 'đất vàng' 652 tỷ, Đà Nẵng kháng cáo

Đà Nẵng kháng cáo lại bản án trong vụ kiện với doanh nghiệp

Phía sau vụ Đà Nẵng thua kiện doanh nghiệp

UBND Đà Nẵng thua kiện vì quyết định thu hồi đất vàng

Doanh nghiệp thắng kiện Đà Nẵng vụ hủy kết quả đấu giá lô 'đất vàng'

UBND Thành phố Đà Nẵng thua kiện vụ hủy kết quả đấu giá lô đất vàng

Doanh nghiệp thắng kiện UBND thành phố Đà Nẵng

Vụ Vipico kiện chính quyền Đà Nẵng: VKS đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện

Ba doanh nghiệp khởi kiện UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng xem xét cho đấu giá lại 8 khu 'đất vàng'

Đà Nẵng xem xét, đấu giá lại các lô đất vừa hủy kết quả

Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá lại 8 lô đất

Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá 8 lô đất

Hủy quyết định đấu giá đất đối với Công ty Cổ phần Vipico

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá 'khu đất vàng'

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá lô đất 'vàng'

Hủy kết quả đấu giá lô đất vàng 700 tỷ đồng do DN vi phạm

Báo cáo Thủ tướng việc xử lý đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty CP Vipico

Đà Nẵng nói gì về việc hủy kết quả đấu giá lô 'đất vàng' 4 mặt tiền của VIPICO?

Hủy kết quả đấu giá đất 'vàng' do chậm nộp tiền

Chủ tịch Đà Nẵng nói về việc hủy kết quả đấu giá Khu đất A20

Hủy kết quả đấu giá lô 'đất vàng', Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính Phủ