Kiên Giang: Tiêu hủy gần 122.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Kiên Giang: Tiêu hủy gần 122.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giám sát tiêu...
Long An: Tổ chức tiêu hủy gần 300 ngàn cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng

Long An: Tổ chức tiêu hủy gần 300 ngàn cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng

Long An: Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế kém chất lượng

Long An: Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế kém chất lượng

Long An tiêu hủy hàng trăm nghìn gói thuốc lá điếu nhập lậu không đạt chất lượng

Long An tiêu hủy hàng trăm nghìn gói thuốc lá điếu nhập lậu không đạt chất lượng

Long An: Tiêu hủy trên 49.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu trong các bản án hình sự

Long An: Tiêu hủy trên 49.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu trong các bản án hình sự

Tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu

Tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu

Long An tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu

Long An tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu