Kết quả thư bạn đọc

* Kết quả giải quyết đơn của người dân ở thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội* Huyện ủy...

Một Phó giám đốc sở ở Đồng Tháp bị phạt ba năm tù treo

Nguyên Phó GĐ Sở VH-TT-DL Đồng Tháp nhận 3 năm tù vì làm thất thoát 3,7 tỷ

Nguyên Phó GĐ Sở VH-TT-DL Đồng Tháp nhận 3 năm tù vì làm thất thoát 3,7 tỷ

Nguyên phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp lãnh 3 năm tù treo

Nguyên phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp lãnh 3 năm tù treo

Hoãn xử vụ thất thoát gần 4 tỉ ở Đồng Tháp

Hoãn xử vụ thất thoát gần 4 tỉ ở Đồng Tháp

Thất thoát tiền tỷ khi tu bổ miếu thờ Bà Chúa Xứ

Thất thoát tiền tỷ khi tu bổ miếu thờ Bà Chúa Xứ

Truy tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng.

Truy tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng.

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Truy tố ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Truy tố ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp

Vì sao Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp bị truy tố?

Vì sao Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp bị truy tố?

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp

Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp

Vì sao Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bị truy tố?

Vì sao Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bị truy tố?

Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp bị truy tố

Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp bị truy tố

Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp

Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp

Quảng Ngãi: Lùm xùm thu hồi dự án, Giám đốc sở Xây dựng nói gì?

Quảng Ngãi: Lùm xùm thu hồi dự án, Giám đốc sở Xây dựng nói gì?

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư trả lại diện tích chung cho cư dân

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư trả lại diện tích chung cho cư dân

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Tháp

Phê chuẩn quyết định khởi tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Phê chuẩn quyết định khởi tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Đồng Tháp: Phó Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch bị khởi tố

Đồng Tháp: Phó Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Lý

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Lý

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa Đồng Tháp

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Một phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Một phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp vì sai phạm vụ tu bổ miếu thờ

Khởi tố Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp vì sai phạm vụ tu bổ miếu thờ

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Sai phạm ở công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ, tạm đình chỉ chức vụ phó giám đốc sở VHTTDL Đồng Tháp

Sai phạm ở công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ, tạm đình chỉ chức vụ phó giám đốc sở VHTTDL Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Sở đối với ông Nguyễn Hữu Lý

Tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Sở đối với ông Nguyễn Hữu Lý

Phó GĐ Sở Đồng Tháp gây tội gì liên quan miếu thờ Bà Chúa Xứ?

Phó GĐ Sở Đồng Tháp gây tội gì liên quan miếu thờ Bà Chúa Xứ?

Tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðồng Tháp

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Đồng Tháp bị tạm đình chỉ chức vụ

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Đồng Tháp bị tạm đình chỉ chức vụ

Tạm đình chỉ chức vụ PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp