Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Italy và Tòa thánh Vatican

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Italy và Tòa thánh Vatican

Đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành cùng dân tộc

Đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành cùng dân tộc

Bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh

Bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh

BẢN TIN MẶT TRẬN: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời

BẢN TIN MẶT TRẬN: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ðại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc

Đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc

Đồng bào Công giáo Việt Nam góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào Công giáo Việt Nam góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam

Phát huy vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023): Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023): Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ

Linh mục Trần Xuân Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo VN

Linh mục Trần Xuân Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo VN

Đồng bào công giáo góp phần thiết thực xây dựng và phát triển đất nước

Đồng bào công giáo góp phần thiết thực xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần VII

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần VII

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo được duy trì và phát triển

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo được duy trì và phát triển

Chính phủ đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo

Chính phủ đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo

Đồng bào Công giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo

Đồng bào Công giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo

Những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo

Những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam lần thứ VII: Tôn vinh người công giáo tiêu biểu

Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam lần thứ VII: Tôn vinh người công giáo tiêu biểu

Tôn vinh những người công giáo 'kính chúa-yêu nước'

Tôn vinh những người công giáo 'kính chúa-yêu nước'

Đà Nẵng: Gặp mặt đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam

Đà Nẵng: Gặp mặt đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam

Nóng: Kim Jong-un muốn gặp lãnh đạo của 1,3 tỷ người trên thế giới

Nóng: Kim Jong-un muốn gặp lãnh đạo của 1,3 tỷ người trên thế giới

Ông Kim Jong-un muốn mời Giáo hoàng Francis đến Bình Nhưỡng

Ông Kim Jong-un muốn mời Giáo hoàng Francis đến Bình Nhưỡng

Những ngày lễ trọng của người Công giáo trong năm

Những ngày lễ trọng của người Công giáo trong năm

Công giáo phải làm tròn hai nhiệm vụ kính Chúa và yêu nước

Công giáo phải làm tròn hai nhiệm vụ kính Chúa và yêu nước

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam 'đồng hành-hiệp thông-phục vụ' ​ ​

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam 'đồng hành-hiệp thông-phục vụ' ​ ​

400 đại biểu tham dự Đại hội người Công giáo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

400 đại biểu tham dự Đại hội người Công giáo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Phục vụ Tổ quốc là trách nhiệm của người công giáo

Phục vụ Tổ quốc là trách nhiệm của người công giáo

Đồng hành cùng dân tộc, dấn thân vào đời sống xã hội

Đồng hành cùng dân tộc, dấn thân vào đời sống xã hội

Hơn 400 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam

Hơn 400 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam

400 đại biểu tham dự Đại hội người Công giáo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

400 đại biểu tham dự Đại hội người Công giáo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ý nghĩa của Thánh lễ quan thầy trong Công giáo

Ý nghĩa của Thánh lễ quan thầy trong Công giáo

Chú trọng xây dựng cán bộ là người công giáo

Chú trọng xây dựng cán bộ là người công giáo

Hậu Giang: Đồng bào Công giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Hậu Giang: Đồng bào Công giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Vatican và Trung Quốc có thể đang đàm phán về các 'giám mục ngầm'

Vatican và Trung Quốc có thể đang đàm phán về các 'giám mục ngầm'

Những ứng viên của mùa Oscar mới

Những ứng viên của mùa Oscar mới

Câu lạc bộ 'Xe máy vận chuyển hàng hóa'

Câu lạc bộ 'Xe máy vận chuyển hàng hóa'