Bị dọa đánh nhiều lần, nam sinh mang dao đâm gục bạn tại trường

Bị dọa đánh nhiều lần, nam sinh mang dao đâm gục bạn tại trường

Nam sinh 16 tuổi bị bạn cùng lớp đâm thủng bụng

Nam sinh 16 tuổi bị bạn cùng lớp đâm thủng bụng

Hải Phòng: Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh đâm bạn cùng lớp 11 trọng thương

Hải Phòng: Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh đâm bạn cùng lớp 11 trọng thương

Nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng lớp trọng thương

Nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng lớp trọng thương

Hải Phòng: Nam sinh bị bạn dùng dao đâm trúng bụng

Hải Phòng: Nam sinh bị bạn dùng dao đâm trúng bụng

Nam sinh dùng dao bấm đâm bạn bị thương

Nam sinh dùng dao bấm đâm bạn bị thương

Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân học sinh lớp 11 mang dao từ nhà đi đâm bạn

Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân học sinh lớp 11 mang dao từ nhà đi đâm bạn

Hải Phòng: Nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng lớp trọng thương tại trường

Hải Phòng: Nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng lớp trọng thương tại trường

Bị dọa đánh nhiều lần, nam sinh lớp 11 dùng dao bấm đâm trọng thương bạn cùng lớp

Bị dọa đánh nhiều lần, nam sinh lớp 11 dùng dao bấm đâm trọng thương bạn cùng lớp

Tạm giữ nam sinh dùng dao bấm đâm bạn cùng lớp

Tạm giữ nam sinh dùng dao bấm đâm bạn cùng lớp

Hải Phòng: Nam sinh lớp 11 bị bạn cùng học đâm trọng thương

Hải Phòng: Nam sinh lớp 11 bị bạn cùng học đâm trọng thương

Hải Phòng: Nam sinh THPT mang dao bấm đến trường đâm vào bụng bạn

Hải Phòng: Nam sinh THPT mang dao bấm đến trường đâm vào bụng bạn

Nam sinh cấp 3 bị bạn cùng lớp đâm trọng thương ở Hải Phòng

Nam sinh cấp 3 bị bạn cùng lớp đâm trọng thương ở Hải Phòng