Lời ngược vụ nguyên Trưởng Công an nổ súng dọa hàng xóm

Lời ngược vụ nguyên Trưởng Công an nổ súng dọa hàng xóm

Hàng xóm hát karaoke gây ồn, nguyên trưởng công an xã nổ súng hù dọa

Hàng xóm hát karaoke gây ồn, nguyên trưởng công an xã nổ súng hù dọa

Nguyên Trưởng Công an nổ súng dọa hàng xóm: 'Nhịn nhiều rồi'

Nguyên Trưởng Công an nổ súng dọa hàng xóm: 'Nhịn nhiều rồi'

Cựu trưởng công an xã nổ súng, bắn 3 viên đạn dọa hàng xóm

Cựu trưởng công an xã nổ súng, bắn 3 viên đạn dọa hàng xóm

Cựu trưởng công an xã nổ súng dọa hàng xóm

Cựu trưởng công an xã nổ súng dọa hàng xóm

Nguyên trưởng công an xã rút súng bắn dọa 'đối thủ'

Nguyên trưởng công an xã rút súng bắn dọa 'đối thủ'

Cựu Trưởng công an xã rút súng bắn chỉ thiên dọa người dân

Cựu Trưởng công an xã rút súng bắn chỉ thiên dọa người dân

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công an tỉnh Tây Ninh trao tặng nhà tình nghĩa

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công an tỉnh Tây Ninh trao tặng nhà tình nghĩa